Muinsuskaitseamet soovib lisaks Tartu Raadi sõjaväelennuväljale ja seda ümbritsevale maale võtta kaitse alla ka Eesti Rahva Muuseumi (ERM) hoone ning luua selle ümber kaitsevööndi. Loe edasi »