Tehnoloogia

Uuring näitab, et kolmveerand noortest võtavad sotsiaalmeedias sõbraks kontvõõraid AM 22. oktoober 2019 - 16:30 Eesti 14-18 aastaste noorte seas läbi viidud küsitlusest selgus, et kuigi üldiselt on noored küllaltki teadlikud küberturvalisuse peamistest käitumisreeglitest, siis ei vasta noorte käitumine tihti nende teadmistele. Tehnoloogiaettevõtte Samsung ellu kutsutud kampaania Õpilaste Digitaalne IQ raames küsitleti kokku poolt tuhandet Eesti 14-18 aastast no... Loe edasi »
5