"Tänased trendid näitavad, et linnade konkurentsieelis baseerub üha enam elukeskkonnal ja selle puhtusel, pealinnadel on selles osas kanda eriline roll ja vastutus," rõhutas Tallinna abilinapea Andrei Novikov.Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Soome pealinnas toimus rahvusvaheline konverents, mille teemaks linnade mõju keskkonnale ning igakülgse koostöö vajadus kliimamuutuste ennetamiseks. "Läbi ajaloo on tiheasustusega piirkondade ees seisnud samad probleemid - halvem õhukvaliteet, suurem sotsiaalne kihistumine, kõrgem kuritegevuse tase. Aga samas on linnadel olnud võimalus pakkunud suur... Loe edasi »