Eesti teedevõrk on tekkinud väga ammu ning see on arenenud koos inimasustuse kujunemisega. Teedevõrgu teke ja kujunemine oleneb paikkonna kliimast, maapinna geoloogiast ja ehitusmaterjalidest. Eesti teedevõrku võib lugeda mitme naabermaaga võrreldes üsna tihedaks. Tiheda teedevõrgu üks põhjuseid on suhteliselt hõre inimasustus. Loe edasi »
75