Sotsiaalministeerium töötas välja juhendi, mis annab soovitusi töötajatele ja tööandjatele, kes kasutavad kaugtöö võimalusi. On oluline, et kaugtöö kokkulepet sõlmides peetaks kinni ka töötervishoiu ja -ohutuse nõuetest, mille eest vastutab tööandja. Loe edasi »