Eesti

Tartu linn vaidlustas vabariigi valitsuse 2017. aasta 12. mai korralduse, millega otsustati algatada Viljandi ja Tartu maakonnas riigi eriplaneering puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Tallinna halduskohus tagastas täna linna kaebuse läbivaatamatult, kuna kohtu hinnangul puudub Tartu linnal kaebeõigus ning kaebus on ennatlik. Loe edasi »
81