University of Tartu to develop photonics with a €2.5m grant from the European Union
19.09.2019 University of Tartu researchers are embarking on an extensive five-year project, during which a Centre of Photonics and Computational Imaging (CPCI) will be established with a €2.5m ERA Chair grant from the European Commission. The new centre will bring together the university’s expert...
„Liikuma kutsuv kool“ nimetati aasta terviseteoks
18.09.2019 Laste vähene liikumisaktiivsus ja sellega kaasnevad terviseprobleemid, näiteks ülekaalulisus, on kujunemas üha tõsisemaks terviseriskiks. Üks tõhusamaid lahendusi on tekitada liikumist soodustavaid võimalusi koolikeskkonnas. Tartu Ülikooli liikumislabor on sel eesmärgil algatanud progr...
Õigusteadlased täiendasid ühisel jõul Vikipeediat
18.09.2019 Eesti Advokatuuri ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Vikipeedia konkursil „Eesti Advokatuur 100“ kirjutati 33 õigusalast artiklit. Parimaid kirjutajaid premeeriti Eesti Advokatuuri 100. aastapäevale pühendatud konverentsil kokku 1000 euroga. Konkursi peaauhinna 400 eurot võitsid Tartu ...
Eesti ei jää Aasia arengust puutumata ehk ilmus Aasia-teemaline Diplomaatia
17.09.2019 Mõttega, et Eesti ei jää Aasia arengust mitte ühelgi tasemel puutumata, algab septembrikuu Diplomaatia. Välispoliitikale pühendatud kuukiri keskendub septembris Aasia riikide ajaloole ja tänapäevale, avades meile geograafiliselt kaugeid, aga tehnoloogiliselt lähedaseid paiku. Aasia er...
Startup Day idee autor Andres Kuusik jätab jäljed Tartu Teerajajate alleele
16.09.2019 Tartu Teerajajate alleele lisandusid Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja ning Startup Day idee autori ja ürituse ellukutsuja Andres Kuusiku jäljed. Teerajajate alleega, mis moodustub pronksi valatud jalajälgede reast, tunnustatakse Tartuga seotud inimesi, ke...
Vabade kunstide professori Kärt Summataveti loengusari arendab loovust ja ettevõtlikkust mõtestades põhjamaist keele- ja kultuuripärandit
16.09.2019 Vabade kunstide professori Kärt Summataveti rahvusülikooli juubelile pühendatud loengu- ja seminarisari „Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud: traditsioon, inspiratsioon, innovatsioon“ kutsub kasutama sidusat loomingulist mõtlemist, mis ühendab innovatsiooni traditsioonilisega, teadu...
Kuidas edendada elu Läänemere maades kaugseire abil?
13.09.2019 Rahvusvahelises kaugseire sügiskoolis Võrumaal Kubijal saavad kokku noored teadlased ja üle maailma tunnustatud eksperdid, et arutleda, kuidas teha elu Läänemere maades kaugseire abil paremaks. Kaugseire on meetod, millega jälgitakse satelliitidelt Maal toimuvaid protsesse. See on koos...
Ootame õpilasi kursustele ja õpikodadesse
13.09.2019 Tartu Ülikooli teaduskool kutsub põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi õppima e-õppekursustele matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, informaatika, ühiskonnateaduste ja kunstide valdkonnast. Registreerimine on avatud 47-le kursusele. Võrreldes eelmise aastaga on tulnud uute kursustena güm...
Andekatele noortele pakutakse Tartu Ülikoolis erilisi õpivõimalusi
13.09.2019 11. septembril anti kolmele silmapaistvale esmakursuslasele üle Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendium, mis on mõeldud programmis „Talendid Tartusse“ osalejatele. Kokku hakkab programmi käigus eriõpet saama 44 talendikat noort. Tartu Ülikool pakub programmiga „Talendid Tartusse“ võimeka...
Algõpetuse professor Krista Uibu räägib õpilasi toetavast õpetamisest
13.09.2019 Teisipäeval, 17. septembril kell 16.15 peab Tartu Ülikooli algõpetuse professor Krista Uibu ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu „Kuidas toetab õpetaja oma tegevuse kaudu lapse õppimist?“. Tänu Eesti õpilaste väga headele tulemustele rahvusvahelistes võrdlusuuringutes ...
Et vähendada suremust südame-veresoonkonnahaigustesse, tuleb tõhustada nii ravi kui ka ennetust
12.09.2019 Viimastel aastakümnetel on suremus südame-veresoonkonnahaigustesse, eelkõige südame isheemiatõppe ja südamelihase infarkti Eestis kahanenud, kuid see on endiselt Euroopa keskmisest suurem. Edasiseks languseks tuleb vähendada isheemiatõve riskitegureid, nagu suitsetamine ja kõrge vererõ...
Narvas arutletakse noorsootöö õpetamise oleviku ja tuleviku üle
12.09.2019 20. septembril toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis konverents, millega võetakse kokku kaheaastane rahvusvaheline projekt „Noorsootöö haridus ja koolitus“.  Konverentsil annavad noorsootöötajate õpetamisest erinevates riikides ülevaate eksperdid Austraaliast, Suurbritanniast ja Soomes...
Eesti eksperdid aitavad luua rahvusvahelist sisejulgeoleku ühishankijate võrgustikku
10.09.2019 Tänavu mais loodi projekti iProcureNet käigus hankepraktikute võrgustik, mida rahastab Euroopa Komisjon. Võrgustiku eesmärk on lihtsustada sisejulgeolekuks vajalike toodete ja teenuste hankeid ning luua võimalused piiriülesteks hangeteks. Võrgustiku töös osalevad Eestist Politsei- ja P...
Loodusmuuseumi peavarahoidja: mammutiluud on hinnalised leiud
06.09.2019 Sel suvel leiti Eestist mammutite luid, mida TÜ loodusmuuseumi peavarahoidja Mare Isakari sõnul leitakse üldiselt väga harva. "Enne seda leiti 2014. aasta maikuus, kui leiti üks mammuti hammas, millel ei olnud küll säilinud hambajuuri. See leiti Lõuna-Eestist Restu karjäärist, mis jõu...
Tartu Ülikooli 28 üliõpilast saavad Rotalia stipendiumi
05.09.2019 Reedel, 6. septembril kell 17.00 annab USA stipendiumifond Rotalia Foundation pidulikul aktusel Tartus korporatsioon Rotalia majas (Tähe 3) Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilastele üle 50 stipendiumi, mis põhinevad erannetusel ja millest igaühe suurus on 2000 eurot. Üle poole st...
Kuidas muuta õpetajate ja lapsevanemate suhtlus sujuvamaks?
03.09.2019 Lasteaiast kooli minnes ei tunne laps ja tema pere õpetajat ning vastupidi. Lapse toetamiseks tuleb aga lapsevanemal ja õpetajal palju omavahel suhelda. See pole alati sugugi lihtne. Vanemate ja õpetajate koostöö positiivset mõju lapse heaolule ja arengule on tõendanud mitu uuringut. ...
Kuidas muuta õpetajate ja lapsevanemate suhtlus sujuvamaks?
03.09.2019 Lasteaiast kooli minnes ei tunne laps ja tema pere õpetajat ning vastupidi. Lapse toetamiseks tuleb aga lapsevanemal ja õpetajal palju omavahel suhelda. See pole alati sugugi lihtne. Vanemate ja õpetajate koostöö positiivset mõju lapse heaolule ja arengule on tõendanud mitu uuringut. ...
Rektor Toomas Asser: ärgem kulutagem ära meie vaimse vara kandjaid
03.09.2019 Rektor professor Toomas Asseri kõne Tartu Ülikooli 2019/20. akadeemilise aasta avaaktusel 2. septembril Kassitoomel Armsad üliõpilased, lugupeetud akadeemilised kolleegid, head tartlased! Alustame rahvusülikooli uut, 101. õppeaastat tavapäratult. Selle asemel et koguneda avaaktuseks au...
Rektor Toomas Asser: ärgem kulutagem ära meie vaimse vara kandjaid
03.09.2019 Rektor professor Toomas Asseri kõne Tartu Ülikooli 2019/20. akadeemilise aasta avaaktusel 2. septembril Kassitoomel Armsad üliõpilased, lugupeetud akadeemilised kolleegid, head tartlased! Alustame rahvusülikooli uut, 101. õppeaastat tavapäratult. Selle asemel et koguneda avaaktuseks au...
Uurimus aitab kaasa paanikahäirega patsientide personaalsemale ravile
03.09.2019 Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudis on valminud doktoritöö, kus on kirjeldatud paanikahäirega patsientide isiksuseomadusi ja uuritud nende omaduste seoseid ravitulemusega. Ärevushäirete, sealhulgas paanikahäire ravitulemust ennustavate tegurite parem tundmine aitab kaasa p...
Rahvusülikooli juubeliaastal algab Tartu Ülikoolis uus õppeaasta teistmoodi
02.09.2019 2. septembril alustab Tartu Ülikoolis rahvusülikooli 101. õppeaastat 14 092 üliõpilast. Õppeaasta avaaktus toimub pärastlõunal Kassitoomel tavapärasest vabamas õhkkonnas. Von Bocki maja otsaseinal avatakse Mart Kivastiku humoorika lühinäidendiga fotonäitus „Ülikooli näod III“. Tartu Ül...
Kuidas mõjutavad filmid meie arusaamu teisest maailmasõjast ja kus on tõde?
02.09.2019 Täna, 2. septembril 74 aastat tagasi allkirjastasid Jaapani ja USA esindajad Ameerika sõjalaeva Missouri pardal Jaapani kapitulatsiooniakti. Sellega oli teine maailmasõda ametlikult lõppenud. Sõda, mis algas 80 aastat tagasi, jättis endast maha purustatud elud ja poliitilised pinged, m...
Kuidas mõjutavad filmid meie arusaamu teisest maailmasõjast ja kus on tõde?
02.09.2019 Täna, 2. septembril 74 aastat tagasi allkirjastasid Jaapani ja USA esindajad Ameerika sõjalaeva Missouri pardal Jaapani kapitulatsiooniakti. Sellega oli teine maailmasõda ametlikult lõppenud. Sõda, mis algas 80 aastat tagasi, jättis endast maha purustatud elud ja poliitilised pinged, m...
Vilistlane Sarah Adamson: ära lase teistel enda elu valida
02.09.2019 Kui juba õppida, siis ikka oma südame, mitte ratsionaalsete, „õigete” valikute sunnil kirjutas Tartu Ülikooli vilistlane ja reporter-toimetaja Eesti Päevalehes. „Aga kes sinust siis tulevikus üldse saab?” küsis mult esimesel ülikooliaastal hambaarstiks õppima läinud klassiõde. „Kas sa ...
Vilistlane Sarah Adamson: ära lase teistel enda elu valida
02.09.2019 Kui juba õppida, siis ikka oma südame, mitte ratsionaalsete, „õigete” valikute sunnil, kirjutas Tartu Ülikooli vilistlane ja reporter-toimetaja Sarah Adamson Eesti Päevalehes. „Aga kes sinust siis tulevikus üldse saab?“ küsis mult esimesel ülikooliaastal hambaarstiks õppima läinud klas...
Aune Valk: Eesti ülikoolist. Enesekindlalt
02.09.2019 Mitut keelt rääkides oleme ka paremad eestlased, kirjutab Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk vastuseks kultuuriminister Tõnis Lukasele tänases Postimehes. Kultuuriminister süüdistab 29. augusti Postimehes kõrgkoole üldisemalt ja rahvusülikooli konkreetselt alaväärsustundes, mille v...
Üliõpilaste praktikateemad ulatusid 3D-printeritest kosmoseseadmete roosteni
30.08.2019 Sel nädalavahetusel koguneb 25 Eesti ja Läti noort Tartu Ülikooli Tartu observatooriumisse, et esitleda oma suvise kõrgtehnoloogiapraktika tulemusi. Suvepraktikat võisid nad teha näiteks ESTCube’i projekti juures, kus oli võimalus arendada ESTCube’i teist satelliiti. Praktikante oli ka...
Üliõpilaste praktikateemad ulatusid 3D-printeritest kosmoseseadmete roosteni
30.08.2019 Sel nädalavahetusel koguneb 25 Eesti ja Läti noort Tartu Ülikooli Tartu observatooriumisse, et esitleda oma suvise kõrgtehnoloogiapraktika tulemusi. Suvepraktikat võisid nad teha näiteks ESTCube’i projekti juures, kus oli võimalus arendada ESTCube’i teist satelliiti. Praktikante oli ka...
Kolme minuti lugemine
30.08.2019 Viis valeväidet, mille õiget vastust on mõistlik igal alustaval tudengil teada, et ülikooli ajal end andmekaitses veelgi kindlamalt tunda. 1.    Kui salvestan auditooriumis vaikselt enda seadmega loengut, siis mingit jama ei tule Päris nii see ikka ei ole. Iseenda jaoks konspekteerida...
Rahvusülikooli juubeliaastal algab Tartu Ülikoolis uus õppeaasta teistmoodi
30.08.2019 2. septembril alustab Tartu Ülikoolis rahvusülikooli 101. õppeaastat 14 092 üliõpilast. Õppeaasta avaaktus toimub pärastlõunal Kassitoomel tavapärasest vabamas õhkkonnas. Von Bocki maja otsaseinal avatakse Mart Kivastiku humoorika lühinäidendiga fotonäitus „Ülikooli näod III“. Tartu Ül...
Rektor kuulutas välja dekaanide valimised
29.08.2019 Oktoobris valitakse TÜ neljale valdkonnale dekaanid, kes asuvad ametisse 1. jaanuaril 2020. Dekaani kandidaadiks saab esitada ülikooli professoreid, dotsente, juhtivteadureid ja vanemteadureid. Kandidaadid tuleb esitada valimiskomisjonile hiljemalt 1. oktoobril 2019 kell 18.00. Dekaani...
Üheksas rektori karika turniir Otepää golfikeskuses kujunes läbi aegade menukaimaks
26.08.2019 Pühapäeval, 25. augustil peeti Otepää golfikeskuses üheksas Tartu Ülikooli rektori karika turniir, kus sel korral osales 100 mängijat. Osaleda soovijaid oli märksa rohkem, ent võistlusjuhend nägi ette just nii palju võistluskohti. Sel korral seati piiriks sümboolne 100, sest tänavu täh...
Tartu Ülikooli meenete veebipood on avatud
26.08.2019 26. augustist on ülikooli meenete veebipood avatud aadressil www.shop.ut.ee. „Ülikooli meenete järele on alati olnud suur vajadus. Nüüd on neid võimalik mugavalt ja lihtsalt osta ühest kohast – uuest veebipoest,“ sõnas veebikaubanduse projektijuht Katrin Tiirman, kes haldab Tartu Üliko...
Digimeetodite evangelisti loeng avab digimeetodite suvekooli
23.08.2019 16.00 Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Eesti suurimal õpetajate konverentsil arutatakse, kuidas toetada õpetajaid muutuvas koolikeskkonnas
22.08.2019 Esmaspäeval, 26. augustil toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis 20. õpetajate konverents, mille põhiteemad on õpetaja roll ja eneseareng ning mitmekeelsus Eesti koolis. Ligikaudu 370 osalejaga konverents on Eesti suurim õpetajate foorum ja esinduslik kokkusaamiskoht nii Eesti venekeels...