Mittetulundusühingu sundlõpetamine
Riigikohtu tsiviilkolleegium on selgitanud, kes võib olla mittetulundusühingu sundlõpetamise korral huvitatud isikuks. Sundlõpetamise korral näeb norm ette, et mittetulundusühing lõpetatakse kohtumäärusega valdkonna eest vastutava ministri või muu huvitatud isiku nõudel, kui mittetulundusühingu p...
Stoneridge Electronics is looking for an ACCOUNTANT
Töökoht tuleb kujundada ja sisustada vastavalt vajadustele
Töökoha kujundab ja sisustab tööandja nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi.
Valitsus kiitis heaks elektriaktsiisi soodustuse energiamahukatele ettevõtetele
Valitsus kiitis 22. veebruari 2018. a istungil heaks seadusemuudatused, millega vähendatakse elektrointensiivsete ettevõtete elektriaktsiisi praeguselt 4,47 eurolt 0,5 eurole megavatt-tunni eest.
Maksuhaldur alustab enammakstud tulumaksu tagastamisega
Neljapäeva, 22. veebruari 2018. a hommikuse seisuga oli maksu- ja tolliametile esitatud 396 560 tuludeklaratsiooni.
Muudatused täitemenetluse seadustikus
Jaanuari alguses kehtima hakanud kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muudatused võimaldavad kohtutäituril arestida kuni 20% võlgniku sissetulekust ka siis, kui see on väiksem palga alammäärast.
Merit Aktival on nüüd pangaliides ka Swedbankiga
Raamatupidamistarkvara Merit Aktiva arendamisel on meie peamine eesmärk teha selle kasutajate töö nii lihtsaks kui võimalik. Lihtsus võrdub kasutajale aja kokkuhoiuga.
Tööandjate keskliit otsib parimat praktikakohta
KL Partners OÜ võtab tööle AUDIITORI ASSISTENDI
Kõrgem palk on endiselt kõige olulisem kriteerium töökoha vahetusel
Töötajate jaoks on kõige olulisem kriteerium töökoha vahetusel endiselt kõrgem palk. Rohkem raha ning finantshüved on otsustavaks faktoriks 63% töötajatel kui valitakse erinevate tööde vahel. Kõrgem palk on võtmekriteeriumiks ¾ töötajatel, kes tunnevad ennast alamakstuna.
Testi end: 2017. a tulude deklareerimine
Tulude deklareerimine toimub vääramatult igal aastal. Küll võib süsteemis olla mõningaid modifikatsioone, kuid erinevalt Tartu maratonist toimub see rahvuslik spordiala igal aastal sõltumata lumekihi paksusest. RMP.ee toimetus on koostanud testi, mis aitab kontrollida oma tuludeklaratsiooni täitm...
Sadamate ja raudteede kaubamaht mullu ning sajand tagasi
Statistikaameti andmetel veeti 2017. aastal raudteed pidi 27,3 miljonit tonni ja Eesti sadamate kaudu ligi 34,8 miljonit tonni kaupa ehk rohkem kui 2016. aastal. Ligi 100 aastat tagasi oli nii raudtee kui ka sadamate kaubaveo maht umbes miljon tonni aastas. Sajandiga on kaubavedu raudteedel mitu ...
Aastal 2050 vajab toitu üheksa miljardit inimest
Maailma rahvaarv kasvab. ÜRO andmetel elas 1950. aastal maailmas 2,6 miljardit inimest, 1999. aastaks juba 6 miljardit ning 2015. aasta keskel 7,8 miljardit inimest. ÜRO prognooside kohaselt on aastaks 2030 maailma rahvaarvuks 8,5 miljardit inimest, 2050. aastaks 9,7 miljardit ning aastaks 2100 s...
Kõrgem palk on töökohavahetusel endiselt kõige olulisem kriteerium
Töötajatele on kõige olulisem kriteerium töökoha vahetusel endiselt kõrgem palk. Rohkem raha ja finantshüved on otsustavaks faktoriks 63% töötajatel, kui valitakse erinevate tööde vahel. Kõrgem palk on võtmekriteeriumiks kolmveerandil töötajatest, kes tunnevad ennast alamakstuna.
RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 7. nädal/2018
Justiitsministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 97 "Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga" muutmine Jõustus 16.02.2018 Justiitsministri 22. aprilli 2013.
Tasustamata puhkus vähendab põhipuhkust
Küsimus: kas tööandjal on õigus tasustamata puhkuse andmisel lühendada põhipuhkuse päevade arvu? Vastab Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Anni Raigna: Töötajal on õigus vähemalt 28-kalendripäevasele põhipuhkusele.
SimplBooks võtab tööle PEARAAMATUPIDAJA/KONSULTANDI
SimplBooks on täielikult veebipõhine ja kaasaegne raamatupidamistarkvara, mille põhilisteks eelisteks on lihtsus, kasutusmugavus ja soodne hind. Tarkvara on suunatud eelkõige väikeettevõtetele, kuid on kasutusel ka mitmete raamatupidamisbüroode poolt. Oleme 100% eesti startup ettevõte, meid kasut...
Autode käibemaks käibedeklaratsioonil
Jaanuaris oli auto segakasutuses ja käibemaksu arvestati maha 50% ulatuses, TSD-l deklareeriti kilovatipõhine erisoodustus. Jaanuari lõpus tehti märge maanteeameti liiklusregistrisse, et auto on 100% töösõitudeks. Kui jaanuaris oli KM 50% ja seda saab muuta korra aastas, siis kas veebruaris jätka...
Kergematest tööõnnetustest ei pea inspektsiooni enam teavitama
Riigikogus läbis esimese lugemise töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi seostatakse tervisekontrolli korraldamise vajadus senisest enam töötaja töökeskkonna riskide hindamise tulemustega. Lisaks ei pea tööandja kergemate tööõnnetus...
Tallinna korteriühistud saavad rõdude ekspertiisiks toetust taotleda
Tallinna korteriühistud saavad taotleda toetust rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi teostamise kulude katteks.  "Ehitustehnilise ekspertiisi kulude hüvitamine ärgitab loodetavasti korteriühistuid rõdude ja varikatuste turvalisuse tagamisega tegelema", ütles abilinnapea Eha Võrk.
Kaubamärgiomanike õiguste kaitse internetis
Internet annab varasemaga võrreldes kujutlematuid võimalusi.
Reedel, 23. veebruaril on lühendatud tööpäev
Eesti vabariigi aastapäev on sel aastal laupäeval, sellele eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem. Riigipühal töötatud tundide eest tuleb aga maksta töötajale kahekordset töötasu.
Maksu- ja tolliameti teenindusbürood on avatud 23. veebruaril kuni 12.30
Seoses läheneva Eesti Vabariigi aastapäevaga on reedel, 23. veebruaril 2018 Maksu- ja Tolliameti teenindusbürood avatud kuni kella 12.30. Paldiski piiripunkt töötab 23. veebruaril kuni kella 13.30. Lennujaama piiripunkt töötab 23. veebruaril kl 8–20 ning on 24. ja 25.
Müügiarve käibemaks
Küsimus: mittekäibemaksukohustuslasest isik esitab arve (kutsetunnistuse auditeerimine) kinnisvaraga tegutsevale ettevõttele (käibemaksukohustuslane), kes omakorda esitab arve edasi (samas summas) ettevõttele, kellele ta osutab teenust.
Maksete liikumine 23. ja 24. veebruaril 2018
Seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga 24.
Tööandjate tagasiside töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise plaanile
Eesti tööandjate keskliit peab oluliseks tööohutuse- ja tervishoiu regulatsiooni muutmist arvestades muutunud olukorda tööturul ning sellest tulenevaid paindlikke töösuhteid.
BDO Eesti AS praktikapakkumine
Raamatupidaja kutseeksamid 2018. a. kevadel
Kevadised raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval 12.
Tööturg täispööretel
Värske tööturustatistika kinnitab, et vähemalt töötaja vaatevinklist võetuna, püsib olukord tööturul suurepärane.
Töötukassa teabepäev tööandjatele veebruaris
Veebruaris korraldab töötukassa teabepäeva tööandjatele Tallinnas. Teabepäeval räägitakse olukorrast tööjõuturul ja tutvustatakse töötukassa teenuseid tööandjatele. Külalisena teeb ettekande maksu- ja tolliameti esindaja ettekandega "Sõiduautode ja töötajate tervise edendamise kulude maksustamine...
Unusta kodukeemia! Tee ise soodsalt puhastusvahendid
Puhastusvahendite valik poes võtab ilmselt kõigil silme eest kirjuks. Nende hinnad varieeruvad mõnest eurost paarikümne euroni. Tegelikult on enamikke neist aga võimalik märksa soodsamate isetehtud vahendite vastu vahetada. Nii mõnigi neist on isegi efektiivsem kui poes pakutav. Seda enam, et nii...
Tõbine kolleeg tööl
Küsimus: töökaaslane,  kellega me paaris töötame tuleb tõbisena tööle.
Tööandjate konverents "Tuulelohe lend" keskendub Eesti kestmisele
Eesti Tööandjate Keskliidu konverents Tuulelohe Lend 2018 keskendub tänase Eesti kõige suuremale väljakutsele – vähenevale rahavastikule ja sellest tulenevatele probleemidele. Konverents toimub 4. aprillil Swissotelis.
Kõrged tööjõumaksud piiravad Eesti ettevõtete kasumlikkust
Pensionid ja kindlustushüvitised
Pensioni maksuvaba tulu oli 2017. aastal 2832 eurot (236 eurot kalendrikuus) ja üldine maksuvaba tulu oli 2160 eurot aastas (180 eurot kuus). Kokku on pensionäril õigus saada tulumaksuvaba tulu 4992 eurot (416 eurot kuus).
Vastutustundetute ettevõtjate probleem vajab lahendust
Justiitsminister Urmas Reinsalu tutvustas valitsuskabineti liikmetele vastutustundetu ettevõtluse vastaseid meetmeid, millega vähendada tankistide kasutamist ettevõtluses ja parandada ärikultuuri tervikuna.
Riik ei pea tasuma juhatuse liikme isapuhkuse eest
Neljapäeval, 15. veebruaril 2018. a otsustas ka Tallinna ringkonnakohus, et riik ei pea juhatuse liikme lepingu alusel töötavale isikule hüvitama isapuhkuse tasu. viimati tegi möödunud suvel madalama astme kohus samasuguse otsuse.
Menetlusse võeti ettepanek tulumaksu osaliseks suunamiseks vabaühendustele
Riigikogu juhatuse otsusega võeti 15. veebruaril 2018. a menetlusse Eesti vabaerakonna fraktsiooni 14. veebruaril esitatud riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu
Tööriided talvisel ajal õues töötades
Teen pidevalt hooldustöid õues ja tunnen talvel miinuskraadidega, et kehal on külm. Olen juba saanud ka natuke külmetada. Kas mul on õigus nõuda tööandjalt paremaid tingimusi õues töötamiseks?
Harju KEK AS võtab tööle PEARAAMATUPIDAJA
Ameerikas toimuvad muudatused puhkuseseadustes
Ameerika Ühendriikide osariigid ja linnad on asunud aktiivsemalt kehtestama tasustatud puhkuseid. New Yorgi osariik kehtestas tasustatud perehoolduspuhkuse ja mitmed linnad haiguspuhkuse.
Käibemaks liikluskahju korral
Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju tekitaja eest liikluskindlustuse juhtumis tekkinud kahju. Teatud juhtudel oleneb liikluskahju hüvitise suurus sellest, kas sõiduki taastamise maksumusele lisandub käibemaks.
Finantsvarale kehtestatud tingimused
Kõik korteriühistud said endale uue pikema nime
Kõikidele korteriühistutele tegi riik 2018. a alguses uue registrikande, millega lisandus pikem nime formaat koos haldusüksuse andmetega ja laiendiga "korteriühistu".
Mööblitööstuse ettevõtete arusaam kemikaalide ohutust kasutamisest on puudulik
Tööinspektsioon kontrollis füüsilise ülekoormuse vältimist ning ohtlike kemikaalide kasutamist  mööblitööstuse ettevõtetes. Kontrolliti 24 ettevõtet.
Lõunapausi arvestamine tööaja sisse
Küsimus: kuidas käib lõunapausi arvestamine tööaja sisse. Ette on nähtud 0,5 h tööajasisest vaheaega lõunatamiseks, kuid tööandja võib igal ajahetkel tööpostile kutsuda, kui selleks vajadus tekib.
Tasumata lõpparve ja vale kanne töötamise registris
Küsimus: esitasin lahkumisavalduse tööandjale paberkandjal 02. jaanuaril 2018 ja töötasin 31. jaanuarini. Lõpparvet pole siiani välja makstud ja kontakti tööandjaga ei saa. Töötamise registrisse on tööandja töölepingu lõpetamise kuupäevaks märkinud 01. jaanuar 2018.
RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 6. nädal/2018
Ametnike teenistuslähetusse saatmist käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Jõustub 01.03.2018 IGASUGUST Rahandusministri 21. veebruari 2011.
Pankrotiohtu on põhinäitajate järgi üha keerulisem tuvastada
Kuigi pankrotistunud ettevõtete osakaal registreeritud äriühingutest püsis 2017.
Jaanuaris suurenes registreeritud töötute arv võrreldes eelmise kuuga 7% võrra
Jaanuaris suurenes registreeritud töötute arv võrreldes eelmise kuuga 7% võrra. Jaanuari lõpus oli töötuna registreeritud 33 270 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,2%. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 10 037 ehk 30%.