Enamlevinud kelmused, mille eest hoiatab notar
Notarite Koda koostas nimekirja enamlevinud kelmustest, millest peaksid inimesed teadlikud olema ning mida peaksid jälgima, kui sõlmitakse notariaalseid lepinguid. The post Enamlevinud kelmused, mille eest hoiatab notar appeared first on RMP.ee.
Kutsehaigus
Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaigustele on iseloomulik aeglane, järkjärguline areng. The post Kutsehaigus appeared first on RMP.ee.
Maksu- ja tolliameti infosüsteemides toimub 30. augustil katkestus
Maksu- ja tolliameti (MTA) infosüsteemides toimub 30. augusti õhtul alates kella 17st plaaniline katkestus. Pärast katkestust saab e-maksuamet/e-toll kaasaegse ja selgema kujunduse ning mugavalt kasutatava ülesehituse. Eeldatavalt saab uuenenud iseteeninduskeskkonda siseneda 31. augustil ning kõi...
Siirdehinna määramise üheksa sammu
Ettevõtjad, kes teevad tehinguid seotud osapooltega, näiteks samasse kontserni kuuluvate äriühingutega või ettevõtte omanikega seotud isikutega, peavad arvestama siseriiklike ja rahvusvaheliste siirdehinna reeglitega. The post Siirdehinna määramise üheksa sammu appeared first on RMP.ee.
Toeta oma töötajate alkoholivaba puhkust
Ka tänavu septembris kutsub Tervise Arengu Instituut inimesi üles veetma septembrikuud alkoholivabalt. Hooli oma töötajatest ning toeta nende püüdlusi septembris alkoholist puhata! Alkoholi liigtarvitamisega seonduv puudutab tööelu väga otseselt ja mitme külje pealt. See viib õnnetuste, töölt sag...
Eesti 15 aastat Euroopa Liidus
Tänavu tähistasime Eesti taasiseseisvumise 28. aastapäeva. Et ligikaudu poole sellest ajast oleme olnud ka Euroopa Liidu liikmed, siis oli kohane teha ülevaade Eesti arengust Euroopa Liidus oldud aja jooksul. Eesti esimest 15 aastat Euroopa Liidus võib hinnata pigem positiivselt: Eesti positsioon...
Vanemahüvitise arvutamine muutub alates 1. septembrist
Maksustatavaks tululiigiks on vanemahüvitis, mille arvestuspõhimõtted tänavu 1. septembrist muutuvad. Vanemad, kellel tekib õigus vanemahüvitisele alates 1. septembrist 2019, muutub vanemahüvitise arvestamise aluseks olev periood. The post Vanemahüvitise arvutamine muutub alates 1. septembrist ap...
RMP.ee maksuskoop 19.-25. august
Ilma tööta pole puhkust. Eesti vanasõna Augustikuu viimane täispikk nädal on alanud ja taas on võimalus nädalavahetusel osaleda Lüübnitsa sibula- ja kalalaadal, mis juba traditsiooniliselt toimub augustikuu teisel poolel. Kui juba seal kandis tegemist, siis metsaalused punatavad pohladest ning ho...
Ametijuhend – üldine või üksikasjalik?
Kas ametijuhend peaks olema mahukas nagu vene romaan või piisaks, kui kirjas oleksid peamised tööülesanded ja nii tööandja kui töövõtja lähtuksid enesestmõistetavusest, mis peaks mõlemal poolel sarnane olema? The post Ametijuhend – üldine või üksikasjalik? appeared first on RMP.ee.
Kohalik omavalitsus otsustab luua siseaudiitori ametikoha – kuidas edasi?
Kohalikul omavalitsusel on kohustus korraldada siseauditi tegevust. Seda võib teha kas siseaudiitori teenust sisse ostes või luues siseaudiitori ametikoht. Viimasel juhul peab arvestama nii seaduste kui ka siseaudiitori kutsetegevuse standardite nõuetega. The post Kohalik omavalitsus otsustab luu...
Maksu- ja tolliameti teenindusbürood on 20. augustil suletud
Seoses taasiseseisvumispäevaga on teisipäeval, 20. augustil 2019 maksu- ja tolliameti teenindusbürood ja Paldiski piiripunkt suletud. Lennujaama piiripunkt töötab 20. augustil kl 9.15‒16.45. Ülejäänud piiripunktid töötavad tavapärastel lahtiolekuaegadel. The post Maksu- ja tolliameti teenindusbü...
Lühiajalise töötamise registreerimiseks võib kuluda rohkem aega
Siseministeerium on teinud ettepaneku anda politsei- ja piirivalveametile rohkem aega lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse läbivaatamiseks. Kui täna tuleb taotlus läbi vaadata kümne tööpäeva jooksul, siis riik soovib seda tähtaega pikendada 15 tööpäevani. Kaubanduskoda ei toeta s...
Esmaspäev, 19. august ei ole lühendatud tööpäev
Hetkel kehtivatest seadustest tulenevalt ei ole 19. augustil tööpäeva lühendamine seadusest tulenev kohustus. Küll aga ei keela ükski seadus võimalust tööandjal oma töötajatele rakendada tööpäeva lühendamist kui tööandjapoolset soodustust. The post Esmaspäev, 19. august ei ole lühendatud tööpäev ...
Ettevõtetelt raha välja meelitamiseks levivad uut tüüpi petukirjad
Viimastel päevadel on levinud uut tüüpi petukirjad, mille abil üritavad kurjategijad ettevõtetelt raha välja meelitada. Mitme ettevõtte personalitöötajad on saanud viimastel päevadel kolleegi nimel kirja, reeglina isiklikult e-postilt (näiteks gmaililt), milles palutakse muuta oma arvelduskonto n...
Tööinspektsiooni infotelefon ei tööta 20. ja 21. augustil
Teisipäeval, 20. augustil ja kolmapäeval, 21. augustil ei tööta Tööinspektsiooni infotelefon (+372) 640 6000. The post Tööinspektsiooni infotelefon ei tööta 20. ja 21. augustil appeared first on RMP.ee.
Haiguslehe kestus aastas
Küsimus: mitu päeva aastas võib olla haiguslehel? The post Haiguslehe kestus aastas appeared first on RMP.ee.
Riigi toetus kutsub looma uusi töökohti Kirde- ja Kagu-Eestisse
Riik toetab tööandjaid, kes loovad Ida-Virumaal, Põlva-, Valga- või Võrumaal viis või enam töökohta. Toetuse eesmärk on soodustada töökohtade loomist kõrgema töötusega piirkondades, kus on kasutamata tööjõudu. The post Riigi toetus kutsub looma uusi töökohti Kirde- ja Kagu-Eestisse appeared firs...
2020. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus
RMP.ee toimetus on koostanud 2020. aasta kalendaarse tööajafondi abitabeli. Järgmisel aastal langeb tööpäevadele 9 riigipüha. Tööpäevi on võrreldes 2019. sama palju, aga töötunde kolme tunni võrra vähem. Lühendamisele kuuluvaid tööpäevi on järgmisel aastal kokku kolm. Seega igati meeldiv aasta oo...
Working time calculation in 2020
The editorial office of RMP.ee has compiled a help table for the calendar working time fund for 2020. The post Working time calculation in 2020 appeared first on RMP.ee.
Учет календарного фонда рабочего времени за 2020 год
RMP.ee редакциа подготовил вспомогательную таблицу календарнава фонда рабочего времени 2020 года. The post Учет календарного фонда рабочего времени за 2020 год appeared first on RMP.ee.
Eesti majanduses valitseb sisuliselt täistööhõive
SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul on Eesti majanduses juba enam kui kaks aastat valitsenud sisuliselt täistööhõive. “Kuigi kvartalist-kvartalisse numbrid veidi varieeruvad, siis on töötus püsinud keskeltläbi 5 protsendi ja tööhõivemäär 68 protsendi juures,” ütles Nestor BNS-ile. Majandu...
United Partners pakub tööd RAAMATUPIDAJALE
Peamiseks tööülesandeks on valmidus kõikide raamatupidamistoimingute teostamiseks, mis konsolideerimisgrupis ette võivad tulla.--Asukoht: TallinnKonkursi tähtaeg 02.09.2019 The post United Partners pakub tööd RAAMATUPIDAJALE appeared first on RMP.ee.
Märjal põrandal libastumine viis tööõnnetuseni
Õpetaja kõndis kooli koridoris ja suundus oma ainetundi. Koridori põrandal oli vedelseebi laik, millele astudes õpetaja libastus ning kukkus. Tööõnnetuse tagajärjel sai õpetaja puusaliigese kerge põrutuse ning pidi paariks päevaks töövõimetuslehele jääma. The post Märjal põrandal libastumine viis...
RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 31. ja 32 nädal 2019
Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruse nr 62 “Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu” muutmine Jõustub 01.07.2020 PÕLLUMAJANDUS Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus Jõustus 04.08....
2019. aasta II kvartali siduva eelotsuse kokkuvõte
Tehinguid, mis puudutavad mittetraditsioonilisi valuutasid, st valuutad, mis ei ole käsitletavad seadusliku maksevahendina, tuleb käsitleda finantstehinguna tingimusel, et tehingupooled aktsepteerivad neid valuutasid kui seaduslike maksevahendite alternatiive. The post 2019. aasta II kvartali sid...
Veebiplatvormide kasutamine muutub ettevõtjatele läbipaistvamaks
Juulikuu viimasel päeval jõustus Euroopa Liidu määrus, mille eesmärk on tagada veebiplatvormide ärikasutajatele läbipaistvamad tingimused ja tõhusamad võimalused õiguskaitseks juhul, kui platvormid neid tingimusi ei täida. Määrusega hõlmatavate veebiplatvormide hulka kuuluvad veebipõhised kauplem...
Varsti on töövõimetuslehtede peamiseks põhjuseks depressioon?
Tööjõud on liikunud üha enam füüsiliselt töölt vaimsele, muutunud on nii töö iseloom kui töö poolt esitatavad nõudmised, mis panevad proovile meie tervise. Vaimse tervise ja seeläbi ka füüsilise tervise häirumine võib tuleneda stressirikkast töökeskkonnast. Terviseprobleemide korral ei piirdu kah...
Eksport on suutnud maailmamajanduse jahenemist siiani trotsida
Eesti eksport on tänavu kasvanud enim USAsse ja ületab importi sealt juba viiekordselt. Jääb vaid loota, et Donald Trump järgmist kaubandussõda Eesti vastu ei algata! Tõsisemaid muresid tulevikus ennustab aga tööstusettevõtete aina süvenev pessimism. Ekspordikasv pole olnud paha Viimaste aegade s...
Ühisvara ja lahusvara määramine eri regulatsioonide valguses
1. juulil 2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 01.07.2010 omandatud vara jagamisel. Selleks, et ühisvara jagada, tuleb kindlaks määrata ühisvara koosseis. The post Ühisvara ja lahusvara määramine eri regulatsioonide valguses appeared first on RMP.ee.
RMP.ee maksuskoop 12.-18. august
Aja hea kasutamine teeb aja veel kallihinnalisemaks. Jean-Jacques Rousseau Ilmataat on keeranud veekraanid valla ja soe suvevihm rabistab krae vahele. Mis seal ikka, metsas ootab ehk korralik seene- ja marjasaak. Augustikuu on poole peale jõudmas ning viimased puhkajad naudivad Eestimaa suve. Soo...
Tolli e-teenustes esineb järgmisel nädalal lühiajalisi katkestusi
Maksu- ja tolliameti iseteeninduskeskkonna e-MTA uuendustööde tõttu esineb 14. augusti pealelõunast kuni 15. augusti päeva lõpuni tolli e-teenustes lühiajalisi katkestusi. Katkestused erinevates tolli e-teenustes toimuvad järk-järgult, mis tähendab, et korraga on katkestatud kuni pooleks tunniks ...
Arvele märgitud viivise nõudmine, kui lepingus puudub vastav kokkulepe
Küsimus: kas võlgnikult saab nõuda arvele märgitud viivist, juhul kui lepingus ei ole viivist kokku lepitud või lepingut pole sõlmitud? The post Arvele märgitud viivise nõudmine, kui lepingus puudub vastav kokkulepe appeared first on RMP.ee.
Esimese poolaastaga tasuti 4,9 protsenti rohkem makse kui mullu samal ajal
Juunis tasuti maksu- ja tolliametile 707,5 miljonit eurot maksutulu, mida oli 7,5 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal kuul. Esimese poolaastaga kokku tasuti makse 4,9 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Käibemaksu tulu suurenes juunis 7,2 protsenti, sealjuures tegevusaladest panustas eni...
Tulumaks saadud dividendidelt
Küsimus: ettevõte soetas Tallinna Vee aktsiaid ja nüüd laekusid makstud dividendid. Pangaväljavõttel on selgituses dividendi summa ja tulumaks 0. Kas ettevõte peab saadud dividendid deklareerima ja tulumaksu tasuma? Ettevõttest dividende edasi pole makstud. The post Tulumaks saadud dividendidelt ...
Kompostiljoni kompostimise nipid
Hea kompost on tumepruun, sõmer materjal ja lõhnab nagu muld. Et kompostimine õnnestuks, on kasulik kõrva taha panna mõningaid nippe. Kogu köögijäätmed köögis lahtises või õhku läbilaskvas anumas, nii ei hakka neist eralduma ebameeldivat lõhna. Kompostikasti ehitades jäta kasti esisein võimalusel...
Erinevused osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasustamisel ja maksustamisel
Maksu- ja tolliamet on koostanud selgituse, mille eesmärk on anda töötasu ja dividendide maksmisel praktikas esinevate juhtumite põhjal käitumisjuhised, et eristada aktiivset ning passiivset tulu ning tagada kõigi maksumaksjate võrdne kohtlemine töötasu maksustamisel sotsiaalmaksu ja maksetega. S...
Baltimaalased loobuksid ettevõtluse nimel meelelahutusest
SEB Panga uuringu kohaselt on Balti riikide elanikud oma ettevõtte kaheaastase käivitamisperioodi ajaks valmis loobuma eelkõige kulutustest meelelahutusele ning mugavus- ja luksuskaupadele. Lätis ja Leedus on ettevõtlusega alustajatest valmis töötama 9–10 tundi päevas 21–22 protsenti vastajatest ...
Aktsiisilangetus aeglustas hinnakasvu
Kui aastaga tõusis Eesti hinnatase juulis 2,1%, siis juuniga võrreldes langesid hinnad 0,1%. Olulist mõju avaldas sellele alkoholiaktsiiside alandamine. Samuti on hinnakasv nõrgenenud Eesti välisturgudel. Juulis jõustusid madalamad alkoholiaktsiisid, kuid alkoholi jaehinnad langesid statistikaame...
Väljarenditava kinnisvara parendamisel sisendkäibemaksu arvestus
Küsimus: rentijaks on käibemaksukohustuslasest äriühing, kelle põhitegevusalaks on kinnisvara ost, müük, haldus ja rent. Maksuarvestuses eristatakse maksustatava käibega kinnisvaraobjektid ja nendele tehtavad kulutused ning maksuvabad objektid ja nendele tehtavad kulutused. Kas sellisel juhul või...
Kolm tervislikku suvejooki
Grilliõhtutel ning aiapidudel on trendiks muutumas alkoholivabade kokteilide ehk mokteilide valmistamine, mida saab hõlpsasti ise kodus valmistada. Restorani NOA juhataja sõnul koguvad populaarsust ka tervislikud mokteilid, kus on võimalikult vähe suhkrut ning tehislikke lisaaineid. Restoran NOA ...
Mida peaks teadma korteriomanik korteriühistuga seoses?
Korteriühistutes on tekkinud vaidlusi seoses ühiste asjade valitsemisega, eelkõige kaasomandis olevate asjad valitsemisega. Kaasomandi ühe erivormina eksisteerib korteriomand, mida käesoleval ajal käsitleb 01.01.2018.a. jõustunud korteriomandi- ja korteriühistu seadus, mis reguleerib korterelamut...
Töökeskkonna riskianalüüs – riskide hindamine ja ohjamine
Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid kahjustada. Riskianalüüsi tegemine on järjepidev protsess ja riskianalüüsi peab hoidma pidevalt vastavuses olemasoleva töökeskkonnaga. The post Töökeskkonna riskianalüüs – riskide hin...
Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud töötasult
Lähemalt selgitatakse, millistel põhimõtetel toimub tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud töötasult. Rõhutatakse tähelepanu lähetuse mõistete erinevusele siseriiklikus tööõiguses ja EL sotsiaalkindlustust reguleerivates määrustes. Tulumaks Rahvusvahelisest maksustamis...
Elukoha müügi maksuvabastus
Tulumaksuga ei maksustata eluruumi, mida maksumaksja kasutas kuni võõrandamiseni oma elukohana. Seadus sätestab ka lisatingimuse, et maksuvabastus rakendub ainult ühele müügitehingule kahe aasta jooksul. The post Elukoha müügi maksuvabastus appeared first on RMP.ee.
Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu
Selleks, et lapse tulu maksustamisel saaks juba aasta kestel maksuvaba tulu arvesse võtta, tuleb tema tööandjale esitada maksuvaba tulu avaldus. Kui lapse tulu on väiksem kui 500 eurot kalendrikuus ning kui maksuvaba tulu avaldus on lapse tööandjale esitatud, siis lapsele makstavalt palgalt tulum...
Turvajalanõude välja vahetamise sagedus
Küsimus: kui sageli peab töötajale uued turvajalanõud väljastama? The post Turvajalanõude välja vahetamise sagedus appeared first on RMP.ee.
Komistamine katkisel vineerplaadil
Tööõnnetus, mis juhtus ehitusplatsil. Vineerplaadil komistanud ja kukkunud töödejuhataja vigastas jalga nii tõsiselt, et sääreluu murd sundis ta kolmeks ja pooleks kuuks töölt eemale. The post Komistamine katkisel vineerplaadil appeared first on RMP.ee.
RMP.ee maksuskoop 5.-11. august
Võitjad on unistajad, kes pole kunagi alla andnud. Nelson Mandela Esimene täispikk augustikuu töönädal on alanud. Eestlased saavad taaskord lüüa rinna kummi ja tunda uhkust rallisportlaste saavutuste üle. Super esitus, mis hoidis meeled teravad ja tõi naeratuse näole. Arvamused on Paides avaldatu...
Top Connect pakub tööd FINANTSJUHT-PEARAAMATUPIDAJALE
Sinu peamisteks ülesanneteks on raamatupidamise osakonna operatiivne ja strateegiline juhtimine, eelarve kokkupanek, finantsraporteerimine ja arvestusperioodi sulgemisprotsessi eest vastutamine jne.--Asukoht: TallinnKonkursi tähtaeg 11.08.2019 The post Top Connect pakub tööd FINANTSJUHT-PEARAAMAT...
Ettevõtte üleminek – abivahend, peavalu või mõlemat?
Ettevõtete "kolimine" ühest kehast teise ei ole sageli ilmselge. Selleks et võlausaldajana mitte pika ninaga jääda ja vältida koostööpartnerilt tehingu käigus ka tema kohustuste kaasa saamist, selgitame alljärgnevalt täpsemalt, mida kujutab endast ettevõtte üleminek ning millised on sellega kaasn...