Uus teenus äritarkvaras tõstab ettevõtete riskijuhtimise kvaliteeti
Äritarkvarapakkuja Excellent Business Solutions toob koostöös Inforegistriga turule uue teenuse, millega saab hinnata ettevõtete krediidiriske senisest täpsemalt ja saata kõik võlanõuded ühe nupuvajutusega ettevõttest välja võlamenetlustoimingutega tegelevale ettevõttele.
Estanc AS võtab tööle PEARAAMATUPIDAJA
Estanc AS missiooniks on valmistada protsessitehnikat, mis aitab kaasa maailma jätkusuutlikumaks muutmisele. Ettevõtte põhitoodanguks on soojusvahetid, gaasipesurid ja survemahutid. Toodete valmistamine on peamiselt projektipõhine. Materjalidena kasutatakse süsinikterast, roostevaba terast ning e...
Ettevõtte aadress muudetakse äriregistris automaatselt
Kui ettevõtja aadress on seoses haldusreformiga muutunud, siis ei pea ta aadressi muutmiseks avaldust äriregistrile esitama, vaid aadressi muudatus tehakse registris automaatselt ning tasuta hiljemalt 1. jaanuariks 2018.
Valitsus toetas rajatistega maa müügi käibemaksustamist
Valitsus toetas neljapäevasel, 23. novembri 2017. a istungil käibemaksuseaduse muutmist, nii et tulevikus oleks igal juhul rajatistega kinnisasjade müük käibemaksuga maksustatav. Sama muudatusega plaanitakse pöördmaksustamise alt välja jätta plekktorud
Kas isikuandmete kaitse üldmäärus toob tõesti kaasa hiigeltrahvid?
Küsimus: seoses järgmise aasta kevadel jõustuva isikuandmete kaitse üldmäärusega on palju räägitud hiigeltrahvidest.
Mida õppida, et tulevikus jaguks ka tööd?
Asjatundjad soovitavad kaaluda kõrghariduse esimesel astmel bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse ühendamist nii, et valik akadeemilise või rakendusliku suuna vahel tuleks teha alles kolmandal õppeaastal. Euroopa parlamendi raporti "The future of work in the EU" järgi on 2025.
Kui maksuvaba tulu ei kasutata?
Küsimus: siiani oli nii, et kui töötaja oli teinud avalduse tulumaksuvabastuse kasutamiseks, siis seda peeti isiku põhitöökohaks ning ettevõttel oli kohustus tema eest igakuiselt arvestada vähemalt sotsiaalmaksu miinimumi.
RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 46. nädal/2017
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus Jõustub 27.11.2017 Uue seaduse väljatöötamise vajadus tekkis seoses uute rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise standardite kehtestamisega ja nende ülevõtmisega Euroopa Liidu õigusesse.
Arvemenetlus juhi ja raamatupidaja aja säästmiseks
Elektroonilise teenuse saaja
Küsimus: kus on käibe tekkimise koht kui Eesti ettevõte tahab oma materjalide hoidmiseks kasutusele võtta Google Drive'i? 1,59 GBP hakkab olema kuutasu alusel, arve esitab Google Iirimaa "osakond".
Kuus viga, mida inimesed teevad pensionile jäädes
Viimase aja uudised panevad nii mõnegi inimese oma tulevikupenisoni peale mõtlema. Kui suur see saab olema? Kas sellest piisab? Millised saavad olema elamiskulud ja maksud? Laenukool ei saa ennustada, milline saab olema sinu pension. Küll aga saame nimetada vigu, mida pärast karjääri lõpetamist v...
Uuel aastal tekib korteriühistu kinnistupõhiselt
Ühel kinnistul asub kaks kortermaja, millel on esinev aadress (nt Lehe 1A ja Lehe 1B). Kuidas sellisel juhul tekib uuest aastast korteriühistu? Kas kahe maja peale kokku üks ühine korteriühistu (nt KÜ Lehe 1) või kaks eraldiseisvat korteriühistut (nt KÜ Lehe 1A ja KÜ Lehe 1B)? Kas korteriühistu l...
Fortumo is looking for a REVENUE COLLECTION SPECIALIST
Erinevate puhkuseliikide kattumise võimalus
Küsimus: töötan põhikohaga ja õpin samal ajal kutsehariduskeskuses täiskasvanute erialal tsükliõppes. Kas õppepuhkuse ja põhipuhkuse ajad võivad kattuda?  Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kaire Saarep:  Iga puhkuseliigi eesmärk on anda töötajale tööst vaba aega.
Eelseisvate maksureformide mõju ettevõtetele
Aasta 2018 toob Eestis ja Lätis kaasa olulised maksureformid, mis mõjutavad igas suuruses ettevõtteid. Läti kehtestab 0% maksumäära reinvesteeritud kasumile, Eesti langetab regulaarsete kasumijaotiste tulumaksumäära ning rakendatakse ka muid meetmeid iga Balti riigi konkurentsivõime tõstmiseks.
Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes silmas pidada! Kas nõustud?
Möödunud nädalal avaldasime Njord Advokaadibüroo partneri ja vandeadvokaadi Karolina Ullmani artikli, kus käsitleti põhjalikumalt põhjamaade ärikultuuri ja nimelt seda, kuidas rootslastega edukalt läbirääkimisi pidada. Seekord toob autor välja viis olulist tegevust, mida rootslastega äri tehes si...
Tööandja sõiduki käibemaksuarvestus uuel aastal
Dividendid saab lugeda aastatulu hulka
Uuest aastast kehtima hakkavate tulumaksumuudatuste valguses on üks inimene pöördunud õiguskantsleri poole palvega uurida, kas on ikka õige, et füüsilise isiku aastatulu hulka loetakse ka tema dividenditulu. Tulevast aastast sõltub inimese maksuvaba tulu suurus tema aastatulust.
Vastutus ehitusplatsil juhtunud tööõnnetuse korral
Küsimus: ettevõte on ühel ehitusel peatöövõtja. Peatöövõtjana pean määrama ehitusplatsile tööde tegemise ajaks koordinaatori, kes peab korraldama ja koordineerima tööohutusalast tegevust, regulaarseid üldkontrolle ning jälgima, et kõigil oleksid ohule vastavad isikukaitsevahendid.
Firefox 57 vajab täiendavaid seadistusi ID-kaardiga kasutamisel
Alates Firefoxi versioonist 57 on muutunud ID-kaardi kasutamiseks e-teenustes vajaliku mooduli seadistamine.
Vee- ja võrguettevõtjatel võib olla tekkinud olukord, kus nende taristu ei olegi ettevõtja omandis
Riigikohus lahendas hiljuti ühe olulise vaidluse, kus käsitles põhjalikult tehnovõrkude talumiskohustuse tekkimise aluseid ning sellega seoses ka tehnovõrgu omandi põhimõtteid. Taristu talumise ja omandi küsimus Nimetatud kohtuotsus võib puudutada paljusid võrgu- ja vee-ettevõtjaid, eriti regiona...
Ärisaladuse lekitamine tõi juhatuse liikmele karistuse
Tartu maakohus on teinud otsuse asjas, mille järgi jäi endine juhatuse liige süüdi ärisaladuse õigustamatus avaldamises ja kasutamises ning usalduse kuritarvitamises.
Regulaarne tervisekontroll aitab ennetada kutsehaigusi
Eduka ettevõtte aluseks on terve ja motiveeritud töötaja. Regulaarne tervisekontroll aitab töötajatel varakult haigustele jälile saada ja tööandjal vastavalt juhistele töökeskkonda ohutumaks muuta. --related-- 2016. aastal registreeriti töötervishoiuarstide poolt Eestis 39 uut kutsehaigus- ja 95 ...
Remonditud töövahendi ohutuse kontroll
Vaatluse alla on võetud reaalses elus juhtunud tööõnnetus. Seekordses loos jagatakse nõuandeid Slovakkias juhtunud tööõnnetuse näitel.  --related-- Mis juhtus? Tööstusliku koksitootmistehase sorteerimismasina operaator alustas tööpäeva. Operaator oli teadlik, et koksisorteerimismasina mõlemad vib...
Arveldaja OÜ võtab tööle PEARAAMATUPIDAJA
Töökäte nappus pärsib majanduskasvu
Eesti tööhõive ületas kolmandas kvartalis 68%, mis on rekordiliselt kõrge tase ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes. Et edasine hõive kasv saab olla äärmiselt napp, hakkab majanduskasvu aina enam pidurdama vaba tööjõu puudus. Üks vähestest võimalustest tööhõive edasiseks kasvuks on ...
Kas Eesti riigi rahandus on kriisis?
Eesti riigi rahanduse olukord on väga hea kõikide arvuliste hinnangute järgi: sisulist probleemi riigi rahandusega ei paista isegi kõige konservatiivsematest arvulistest hinnangutest. Analüütikud on siiski eri meelt hinnangutes sellele, kas Eesti majandus kasvab paraja hooga või liiga kiiresti.
Suurtele energiatarbijatele aktsiisimäär soodsamaks
Tööandjate keskliit on viimastel aastatel palju rääkinud sellest, et energiahind tuleb muuta energiamahukale tööstusele konkurentsivõimelisemaks.
Maksuamet kavatseb OÜ-tamist ohjeldada avalikkuse teavitamisega
Maksu- ja tolliameti plaanib ka tulevikus kasutada OÜ-tamise vastases võitluses juba kasutatud strateegiat, millega teavitatakse avalikkust tegeliku töösuhte varjamise probleemist ja riigikohtu otsustest.
Maksupoliitiliste otsuste langetamisel ei tohi jätta tähelepanuta kehvemas olukorras olijaid
Õiguskantsler on andunud hinnangu pensionide tulumaksuga maksustamise kohta. Õiguskanslerile esitatud pöördumises sooviti hinnangut sellele, et kuidas saab riik maksustada isiku väljateenitud pensioni täies ulatuses. Pöördumises toodi välja, et uuest aastast jõustuvad maksuvaba tulu arvutamise põ...
Maksuamet soovib inimeste abiga tuvastada erasõite tegevaid töösõidukeid
Maksu- ja tolliamet loodab uuest aastast inimeste abiga tuvastada töösõitudeks ettenähtud autosid, mida kasutatakse siiski ka erasõitudeks.
Valitsus kiitis heaks Eesti ja Jaapani topeltmaksustamise vältimise lepingu ratifitseerimise
Valitsus kiitis 16.11.2017 heaks Eesti ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ratifitseerimise eelnõu.
Ettevõtete summaarsed kasumid tegid suure hüppe
Creditinfo Eesti AS uuringust "Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2016" selgub, et Eesti ettevõtete summaarne kasum kasvas aastaga hüppeliselt 14,7 protsenti, ulatudes 5,1 miljardi euroni. Kasumit teeniti kõigis sektoreis ning maakondades. Samuti toimus tubli tõus müügitulude kasvus.
Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada
Tööelus tuleb ikka ette olukordi, kus toredat tööõhkkonda võib rikkuda töötaja, kes kõigile teistele töötajatele käib lihtsalt erinevatel põhjustel närvidele. Samas ei anna tema käitumine alust töölepingu lõpetamiseks.
Ekskurss tööohutuse ajaloosse
Tallinna ülikooli ja tööinspektsiooni koostöös lahkavad tudengid tööeluga seotud küsimusi, lootuses leida neile vastuseid. Seekordses artiklis pööratakse pilk minevikku. Tööohutuse tagamine riigi poolt on inimajaloos väga uus nähtus.
Riigikogu võttis vastu uued turvanõuded makseteenustele
Ametid, kuhu leitakse tööd kümnel järgmisel aastal
Vajadus eri ametite ja oskustega töötajate järele muutub pidevalt. Tekivad uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskusi kui varem omandatud. Ametid, mille järele oli kunagi või on praegu suur nõudlus, ja millele on valmistatud ette palju töötajaid, ei pruugi tulevikus tulutoovad olla. --relate...
RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 45. nädal/2017
VÄLISLÄHETUS Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012.
Maksuhalduri kontroll
Maksuhalduri kontrollide läbiviimise peamine ülesanne on kontrollida maksukohustuslase maksude arvestamise ja tasumise õigsust ning tuvastada maksukohustust suurendavad ja vähendavad asjaolud, mida tuleb arvesse võtta maksude määramisel. Kuidas tagada kiire menetlus Eesmärgiks on viia menetlused ...
Töötajate arvu kasvu toetab kiirem majanduskasv
Majanduskasvu kiirenemise toel jõudis statistiline hõivatute arv kõige kõrgemale tasemele läbi aegade. Tööealise elanikkonna vähenemine ei ole tööjõu pakkumist seni oluliselt vähendanud, kuid teeb seda lähiaastatel.
Pensionisäästud tulumaksurataste vahel
Kogumist teise ja kolmandasse pensionisambasse saab kindlasti õiglasemaks teha, kirjutab Deloitte juhtiv maksunõustaja Ivo Vanasaun.
Äriregistris uuenevad aadressiandmed
Seoses üleüldise aadressiandmete ühtlustamisega Eestis, et erinevate infosüsteemide aadressid oleksid edaspidi omavahel võrreldavad, käib ka äriregistri süsteemides aadresside uuendamine. Selleks liidestusime novembrist aadressiandmete infosüsteemiga (ADS). Aasta lõpuks viiakse kõigi äriregistris...
Õppepuhkuse andmisest keeldumine
Euroopa Komisjoni plastikjäätmete strateegia eelnõus kavandatud karmid pakendamise nõuded
Euroopa Komisjoni detsembris avaldatav plastikjäätmete vähendamise strateegia näitab, et Komisjon soovib siseturul liikuda taaskasutatava plastmassi suurendamise ja plastijäätmete vähendamise suunas.
Põhjamaade ärikultuur. Mida tasub teada rootslastega läbirääkimisi pidades?
Kuidas läheneda Rootsi turule, kui sa pole varem seal äri teinud? Millised on rootslased ja mida nendega äri ajades silmas pidada? Kui ma 14 aastat tagasi Eestisse kolisin, avastasin, et mulle sobib siinne kiire ja otsekohene ärikultuur. Eestlastel ja rootslastel on nii mõndagi ühist, aga detaili...
Kontorivõimlemine tõstab õnnehormooni taset
Trend, et liigutakse järjest vähem, levib üha enam, ning mitte ainult Eestis. Järjest rohkem on neid, kes töötavad istudes ja järjest paremini on kättesaadav energiarikas toit. Teadlaste sõnul läheb tervise säilitamiseks vaja vähemalt pool tundi mõõdukas tempos liikumist päevas.
Tulumaks pangaintressidelt ja III samba väljamaksetelt
Küsimus: olen pensionär ja investeerisin omal ajal III pensionisambasse, et osakute müügist veidi lisaraha saada. Olengi müünud siiani igal aastal mingi koguse osakuid, makstes nendelt 10% tulumaksu, mille pank arvestab mulle makstavalt summalt maha juba enne mulle väljamakse tegemist.
Kolm kavalat kogumisväljakutset lastele
Raha kogumine nõuab aega ja kannatust, ning lapsed selle viimase poolest tihti ei hiilga. Seega, mida sa vajad, on üks haarav ja selge eesmärgiga süsteem, mis ajendaks su last raha kõrvale panema.
2017. aasta septembris tasuti 6,1 protsenti rohkem makse kui mullu samal ajal
Septembris kogus maksu- ja tolliamet 552,9 miljonit eurot makse. Üheksa kuu kokkuvõttes on maksutulu võrreldes möödunud aasta sama ajaga tasutud 5,6 protsenti enam ning riigieelarvega aastaks kavandatust on täidetud 72,6 protsenti. Sotsiaalmaksu tasumise kasv jätkus tänu kiirele palgakasvule, sea...
Pakendiarvestuse ja -aruandluse juhend
Audiitorkogu tutvustab selle aasta arvestusala uurimistööde konkursi parimaid töid, mis seotud audiitortegevusega. Avaldame järgmise lõputöö tutvustuse selle aasta arvestusala uurimistööde konkursi tööde hulgast.