Juulist jõustuvad uued droone puudutavad Euroopa Liidu määrused
Uued reeglid peaksid aitama nii professionaale kui hobikorras droonikäitajaid, et saada selgust, mis on ja mis ei ole lubatud, võimaldades samal ajal ka vaba droonide liikumist EL-i piires. The post Juulist jõustuvad uued droone puudutavad Euroopa Liidu määrused appeared first on RMP.ee.
Vananeva rahvastikuga 5% majanduskasvu ei saavuta
Kuigi uus rahvastikuprognoos näitab tulevikku varasemast veidi paremas valguses, ei muuda see suurt pilti – Eesti rahvastik vananeb ja väheneb. Optimistlikum pessimistlik rahvastikuprognoos Eesti majanduse igapäeva mõjutavad küsimused on nagu laenuintresside suurus, eelarvepuudujääk või palgakasv...
Kemikaalidega lihttöö, mille tegemiseks rakendatakse alaealisi
Küsimus: õpilasmalevas on üheks võimalikuks tööks 14aastastele lastele aleviku bussipeatuse värvimine. Kas selline töö on lastele lubatud? Kõrguses nad ei tööta, vaid värvivad bussipeatust nii kõrgele, kui maapinnalt ulatavad. The post Kemikaalidega lihttöö, mille tegemiseks rakendatakse alaealis...
Puhkusetasu maksmise aeg on töötaja ja tööandja kokkuleppe küsimus
Ettevõttes on juulikuus kollektiivpuhkus. Kas töötaja tohib avalduse alusel lasta puhkuserahad välja maksta alles augustis ja kui tohib, kas siis peab seda tegema kogu kollektiiv? The post Puhkusetasu maksmise aeg on töötaja ja tööandja kokkuleppe küsimus appeared first on RMP.ee.
RMP.ee maksuskoop 24.-30. juuni
Kõige pikemaks venib see TÖÖ, millega sa kunagi pihta ei hakka. J. R. R. Tolkien Jaanikuu viimane nädal on alanud. Võimalus sõnajalaõie leidmiseks on nüüdseks möödanik, kuid Eestimaa loodusest võib leida imekauneid ja hästi lõhnavaid käpalisi. Siinkohal on paslik meelde tuletada, et 2019. aasta o...
Eesti tööturul toimuvad mitmekülgsed muutused
Nii nagu enamikes arenenud tööstusriikides, on ka Eesti tööturg heas seisus. Kuid selles on ka tugevad pinged. Luuakse uusi töökohti, tööpuudus on madal ja tööhõive on tõusnud. Samas jääb tööturule lisanduvate töötajate arv alla nõudlusele. The post Eesti tööturul toimuvad mitmekülgsed muutused a...
LukuExpert võtab tööle PEARAAMATUPIDAJA
Meeskonnatööle orienteeritud pearaamatupidaja tegeleb ettevõtte igapäevase raamatupidamise, aruannete ning eelarve koostamisega.--Asukoht: TallinnKonkursi tähtaeg 03.07.2019 The post LukuExpert võtab tööle PEARAAMATUPIDAJA appeared first on RMP.ee.
Millele peaksid tähelepanu pöörama noored, kes alustavad tööd oma esimeses alalises töökohas?
Kool on lõpuks läbi, diplom on käes. Paljud õppurid on küll juba koolivaheaegadel siin-seal töökogemusi hankinud, ent nüüd oleks vaja leida erialane ja püsiv töö ning alustada iseseisvat elu ilma vanemate majandusliku toetuseta. Tallinna Polütehnikumis fotograafia eriala lõpetanud Haapsalu noorme...
Testi end: raamatupidamise mõisted
Keeleteadlane Tiiu Erelt on kirjutanud: “Oskussõnavara kujundamine ei ole päris vaba mõttemäng, vaid tegemist on kahe juba olemasoleva süsteemi sobitamisega – ühelt poolt eriala mõistesüsteem ja teiselt poolt keelesüsteem.” Terviklik ja ühtne mõisteaparatuur on vajalik seaduste paremaks mõistmise...
Jäätmevaldajaks võib lisaks korteriühistule olla ka üksik korteriomanik
Pelgalt korteriomandite haldamiseks moodustatud korteriühistu olemasolu ei tähenda, et elanik ei ole jäätmevaldaja. Jäätmeseaduse kohaselt saab ka korteriühistu olla jäätmevaldaja, ei sea seadus korteriühistut füüsilisest isikust jäätmevaldajast olulisemaks või rohkem vastutavaks. The post Jäätme...
Olulised tegevused kodus enne puhkusele minekut
“Suvisel ajal tuleks hoolitseda ka selle eest, et puhkuselt naastes leiaksime kodu eest samasugusena kui enne puhkusele minekut, ” tuletab Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi korteriomanikele meelde mõned lihtsad põhitõed. Enne puhkusele sõitu Sule korralikult uksed ja ...
Tütarettevõte Soomes ja konsolideeritud aruanne koostamine
Kas Eestis registreeritud osaühing peab Eesti raamatupidamise seaduse alusel koostama konsolideeritud aruande, kui konsolideeriva üksuse tütar asub Soomes ja 100% selle aktsiatest kuulub emaettevõttele? The post Tütarettevõte Soomes ja konsolideeritud aruanne koostamine appeared first on RMP.ee.
Teade füüsilisest isikust ettevõtjale
Tehnilise vea tõttu arvutati e-maksuametis/e-tollis 17. juuni 2019 tähtpäevaga mõnede FIEde II kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustus valesti. 18. juunil viga parandati ja tehti ümberarvutus. Palume kontrollida II kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat e-maksuametis/e-toll...
Enamikust kustunud karistustega kohtulahenditest on isikuandmed eemaldatud
Mai lõpu seisuga on suuremast osast ehk üle 79 000 kohtulahendist, kus inimesele mõistetud karistus on kustunud, isikuandmed eemaldatud, ja puhastatud lahendid uuesti kättesaadavaks tehtud. “Kui inimene saab kas väärteo või kuriteo eest karistada, siis teatud aja möödudes karistus kustub. Väärteg...
Pangad toovad turule uusi ja mugavamaid makselahendusi
Maksekeskkonna foorumi juurde loodud töörühma initsiatiivil toovad pangad lähiajal turule uusi makseteenuseid. Töörühma kuuluvad Eesti Panga, suuremate kommertspankade, kaupmeeste ja tarbijate esindajad. Hiljemalt 2019. aasta lõpus saab ühest pangast teise raha kanda vaid saaja mobiiltelefoni num...
Vähenenud töövõimega inimesi ootavad mitmed tööturuteenused
Töötukassa pakub vähenenud töövõimega inimestele erinevaid teenuseid, mille eesmärgiks on aidata neil sobiv amet leida. Töötukassa poolt pakutavad teenused erivajadustega inimestele ja nende tööandjatele: abistamine tööintervjuul näiteks kuulmis- või kõnepuude, aga ka muude suhtlemistakistuste pu...
Tööriist raamatupidajale  –  kas Uku või Toggl?
Raamatupidaja on lihtsalt öeldes superkangelane. Ühe päeva sisse jääb mitmeid väikesi olulisi tegevusi ja ülesandeid, mida kõike vaheldumisi koordineerida ning meeles pidada. The post Tööriist raamatupidajale  –  kas Uku või Toggl? appeared first on RMP.ee.
Muutub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja koostamise ja sealt kustutamise kord
Maksu- ja tolliamet (MTA) juhib tähelepanu, et alates 1. juulist muutub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord. Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulumine annab ühin...
Isejuhtiv auto – kas oleme selleks valmis?
Kujutle, et ostad välismaalt uhke auto – sellise, mis viib sind ise nupuvajutuse peale vabalt valitud kohta ning sõidu ajal võid rahulikult kohvi nautida ning raamatut lugeda. Siis aga saabud Eestisse ning enne, kui märgatagi jõuad, on su auto otsa sõitnud väikesele lapsele, kes nüüd surnuna teep...
RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 23. ja 24. nädal/2019
TOETUSED Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muutmine Jõustus 10.06.2019 ARUANDLUS Siseministri 27. novembri 2017. a määruse nr 42 “Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” muutmine Jõustus 10.06.2019 ERIMÄRGISTATUD...
Suvekuuma ilmaga tõuseb köögis töötades õhu temperatuur veelgi
Küsimus: töötades köögis, kus kohati on küpsetusahjude tõttu õhutemperatuur kõrge, siis kuumade ilmadega tõuseb temperatuur veelgi. Mida teha, et kuumade ilmadega köögis töötades vastu pidada? The post Suvekuuma ilmaga tõuseb köögis töötades õhu temperatuur veelgi appeared first on RMP.ee.
Auditi kohustuse piirmäärad Euroopas
Accountancy Europe on avaldanud uuendatud ülevaate Euroopa riikide auditi kohustuste piirmääradest. Olulisemad erinevused 2016. aastal tehtud uuringust on, et pärast eelmist uuringut on neli liikmesriiki auditi piirmäärasid langetanud ja kaks liikmesriiki on neid tõstnud. The post Auditi kohustu...
Kolm meeldetuletust enne suvepuhkust
Aastas korra peavad osanikud või aktsionärid kinnitama majandusaasta aruande. Selleks võiks üle vaadata ka juhatuse, nõukogu liikmete ja audiitorite volituste tähtajad, sest need ei pikene automaatselt. Volitusi saab pikendada samas otsuses, mis kinnitab ka majandusaasta aruande. The post Kolm m...
Laenajale peale maksmine ei lahenda Euroopa probleeme
Euroopas valitseb endiselt negatiivsete intressimäärade ajastu ja selle lõppu on näha raske. Iseasi, kas laenamisele peale makstes saavutatakse soovitud eesmärk inflatsiooni ja majanduskasvu osas. Miks peab investor laenajale peale maksma? Lõppenud nädalal lõi laineid uudis, et Eesti riik emiteer...
Ettevõtete ühinemisel ühendatud ühingute omakapitali sissemaksete liitmine
2018. a detsembris jõustus Tallinna ringkonnakohtu lahend, millega sai lõpu kohtuvaidlus, kus vaieldi selle üle, mida loetakse omakapitali tehtud mitterahaliseks sissemakseks tulumaksuseaduse § 50 lõike 2 tähenduses ja kuidas ühinemisel saab ühendatud ühingute omakapitali sissemakseid liita. Vaid...
Alla 15-aastaste alaealiste andmete esitamisel esinevad tõrked!
Tööandjal on kohustus registreerida alla 15-aastane töötegija töötamise registris 10 päeva enne tööle asumist, et Tööinspektsioon jõuaks hinnata kavandatava töö sobivust lapsele. Seoses töötamise registri uuendustega esinevad Maksu- ja tolliameti ning Tööinspektsiooni andmevahetuses tõrked. Vaban...
Elukestev õpe hoiab tööturul
Rahvastiku demograafilise vananemise valguses muutub üha olulisemaks vanemaealiste võimalus teha sellist tööd, mis vastab nende soovile ja võimetele. Eurostati andmetel töötas 2017. aastal Euroopa Liidu riikides 57% inimestest vanuses 55-64 aastat ja see protsent on viimaste aastatega kasvanud. E...
Testi end: jaanipäev ja töösuhted 2019. aastal
Elu siin põhjamaises Eestis käib jaanist jõuluni ja jõulust jaanini. Kaks olulist püha, mis tähistavad valguse võitu pimeduse üle või vastupidi ja annavad töötavatele inimestele riigipühade näol mõned lisanduvad puhkepäevad. Võtke endale pisut aega ja lahendage toimetuse koostatud testi, et kontr...
Eesti peab tegelema oskuste nappuse probleemiga
Oskuste nappus ja nende tööturu vajadustele mittevastavus on äriinvesteeringute peamised takistused ja pärsivad tootlikkuse kasvu. Viimastel aastatel on Eesti viinud ellu ulatuslikud reformid, kuid tööturu suundumused ja tööealise elanikkonna vähenemine kujutavad endast haridus- ja koolitussüstee...
RMP.ee maksuskoop 17.-23. juuni
Puhkenud õit otsi äikesele järgnenud vaikuses, mitte enne äikest. Hiina vanasõna Jaanid, jaanid, kus te olete … ! Esmaspäev annab võimaluse täita nädalavahetusele langenud deklareerimise ja avansilise tulu- ning sotsiaalmaksu tasumise kohustuse või hoopiski hasartmängumaksu tasumise ning deklaree...
Alates juulist saab riigile saata ainult e-arveid
Rahandusministeerium tuletab meelde, et alates 1. juulist läheb riigi raamatupidamine üle e-arvetele ja avalikule sektorile saab saata ainult e-arveid. The post Alates juulist saab riigile saata ainult e-arveid appeared first on RMP.ee.
EL võttis vastu töötingimuste tasakaalu direktiivid
Euroopa Liidu nõukogu võttis 13. juunil 2019. a vastu direktiivi, millega suurendatakse kogu ELs töötingimuste läbipaistvust ja prognoositavust ning direktiivi, mis loob kogu ELs ühised põhimõtted lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta. The post EL võttis vastu tööting...
Majandustarkvara OÜ pakub tööd RAAMATUPIDAMISTARKVARA KONSULTANDILE
Olles Erply raamatupidamistarkvara konsultant, on Sinu peamiseks eesmärgiks hoida olemasolevaid ja uusi kliente õnnelike ja rahulolevana. --Asukoht: TallinnKonkursi tähtaeg 12.07.2019 The post Majandustarkvara OÜ pakub tööd RAAMATUPIDAMISTARKVARA KONSULTANDILE appeared first on RMP.ee.
Uus pensioni II samba fondide loosimise kord
Alates 3. juunist 2019 kehtib uus kohustusliku pensionifondi ehk pensioni II samba loosimise kord. Loosimist korraldab pensioniregistri pidaja. Fond loositakse II samba kohustatud liitujatele (sündinud 1983. aastal ja hiljem), kes on jätnud pensionifondi valiku ise tegemata ning kelle töötasult a...
Euroapteek OÜ pakub tööd PEARAAMATUPIDAJALE
Peamisteks tööülesanneteks on raamatupidamisosakonna töö juhtimine, äriühingute igapäevase raamatupidamisarvestuse korraldamine, perioodiliste finantsaruannete koostamise tagamine jpm. --Asukoht: TallinnKonkursi tähtaeg 12.07.2019 The post Euroapteek OÜ pakub tööd PEARAAMATUPIDAJALE appeared firs...
Grant Thornton Baltic OÜ pakub tööd RAAMATUPIDAJALE
Raamatupidajana teenindad Sa igapäevaselt meie ettevõtte raamatupida- misteenuse kliente pakkudes neile kvaliteetset teenust, professionaalset tuge ning väga head klienditeenindust. Sul on võimalik kaasa lüüa erinevates kliendiprojektides ning õppida ja areneda finantsvaldkonnas laiemalt.--Asukoh...
Kuidas kaitsta isikuandmeid tervishoiuasutuses?
Oluline ei ole, kas tervishoiuteenuse osutajaks on perearst, suur haigla, hambaravikabinet või erakliinik, igaüks neist peab tagama oma patsientide isikuandmete konfidentsiaalsuse. Seejuures tuleb arvestada, et meditsiinisektoris töödeldakse terviseandmeid, mis on eriliigilised isikuandmed ja mil...
Veerand töötajatest ei puhka seadusega ettenähtud määral
Koguni iga neljas töötaja Eestis ei saa endale tänavu lubada kahenädalast puhkust. Peamiselt takistab puhkusele minemist liigne töökoormus. The post Veerand töötajatest ei puhka seadusega ettenähtud määral appeared first on RMP.ee.
Eesti ettevõtete maksetähtajad on Euroopa lühimad
Euroopa maksearuande kohaselt pakuvad Eesti ettevõtted märkimisväärselt lühemaid maksetähtaegasid kui enamik teisi Euroopa riike. Teisalt kannavad just Eesti ettevõtted hilinenud või ebatõenäoliselt laekuvate maksete tõttu Euroopas maha kõige väiksema osa tuludest, teatas uuringu korraldanud kred...
Töötaja konkurentsipiirang ei ole piiritu
Töötaja konkurentsipiiranguga saab kohustada töötajat mitte töötama konkurendi juures või mitte tegutsema tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. Piirangu kehtestamisel tuleb aga käituda hoolikalt – seaduse tingimustele mittevastav konkurentsipiirang on tühine.  Millistel tingimustel v...
Väljakutsed kaugtööd tegevatele ettevõtetele
Kaugtöö on Eesti ettevõtetes jõudsalt kanda kinnitamas. Seda näitab nii statistika kui ka organisatsioonide värbamiskommunikatsioon. Millised on aga peamised takistused, millega isegi kaugtööga sina peal olevad organisatsioonid silmitsi seisavad? Juba praeguseski tööjõu olukorras on kaugtöö võima...
Töölepingu lõppemise kuupäev
Vaidlusi on tekitanud töölepingu lõppemise kuupäev olukorras, kus tööleping öeldakse üles päeva pealt ning ülesütlemisavaldus edastatakse posti teel. The post Töölepingu lõppemise kuupäev appeared first on RMP.ee.
Järgmistel aastatel võiksid säästa nii inimesed kui ka riik
Eesti majandus kasvab tänavu 3,3 ja järgmisel aastal 2,1 protsenti. Majanduskasv aeglustub, kuna eksporditurgude seis on varasemast nõrgem ja Eestis napib endiselt tööjõudu. Hoolimata aeglasemast majanduskasvust palgatõus siiski jätkub, kuigi edaspidi veidi rahulikumas tempos. Makse laekub riigil...
Idufirmade mõju Eesti majanduses aina suureneb
Idufirmad hakkavad Eesti majanduses järjest suuremat rolli mängima – Eestis tegutseb umbes 550 idufirmat, mis pakuvad keskmiselt ligi 2200eurose kuupalgaga tööd enam kui 3700 inimesele, lisaks on neil sadu töötajaid väljaspool Eestit. Ilmselt võib idufirmade mõju majandusele varsti muutuda määrav...
Riigipühadel töötamine tuleb topelt tasustada
Jaanipäev ja võidupüha ei ole enam kaugel, mistõttu on õige aeg juhtida tähelepanu riigipühadel töötamisele. Kas ja millal on töötajal lühendatud tööpäev või õigus vabale päevale? Millised on erandjuhud? Arusaamatuste vältimiseks tasub tööandjal mõelda sellistele olukordadele varakult. The post R...
RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 23. nädal/2019
TOETUSED Maaeluministri 26. augusti 2015. a määruse nr 84 „Innovatsiooniklastri toetus” muutmine Jõustus 10.06.2019 ARUANDLUS Siseministri 27. novembri 2017. a määruse nr 42 “Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” muutmine Jõustus 10.06.2019   The post RMP...
Tööinspektoriga ehitusplatsil
Milline võiks välja näha ühe Tööinspektsooni inspektori keskmine visiit ehitusobjektile? Kas inspektori eesmärgiks on iga leitud vea eest trahve määrata, kõikidest dokumentidest pisivigu otsida ja igal võimalikul viisil nii tööandjale kui töötajale peavalu valmistada? Või tuleks inspektorit võtta...
5 levinud väljakutset raamatupidajate töös
Alljärgnevas artiklis keskendub Columbus Eesti ärilahenduste ekspert Rauno Raid raamatupidajate töö klassikalistele väljakutsetele ning pakub välja ka lahendused nende ületamiseks. The post 5 levinud väljakutset raamatupidajate töös appeared first on RMP.ee.
Ettevõtluskonto ja hüvitised
Hüvitistega seoses on oluline teada, et ettevõtluskonto kaudu tulu saamine on samaväärne töötamisega. See tähendab, et kui töötamine mõjutab kuidagi hüvitise saamist, siis samad reeglid kehtivad ka juhul, kui saad tulu läbi ettevõtluskonto. The post Ettevõtluskonto ja hüvitised appeared first on ...
Zenith Accounting OÜ pakub tööd RAAMATUPIDAJALE
Otsime oma meeskonda raamatupidajat, kelle ametiülesanneteks on raamatupidamise korraldamine ja teostamine klientidele, sh raamatupidamise sisseseandmine ja vajadusel korrastamine, ostuarvestus, müügiarvestus jpm. --Asukoht: TallinnKonkursi tähtaeg 10.07.2019 The post Zenith Accounting OÜ pakub t...