Muutus eesti.ee postkasti teavitus
Riigiportaali kaudu tulnud asutuste teavitusi saab lugeda nii isiklikust postkastist kui ka portaali postkastist. Seni saatsid asutused teavitusi ja dokumente vaid isiklikule meiliaadressile ning portaali postkasti selle kohta eraldi märget ei jäänud. The post Muutus eesti.ee postkasti teavitus a...
Teise samba konservatiivsete loosifondide asemele tulevad suurema aktsiaosakaaluga fondid
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muudatused, mille tulemusel arvatakse loositavate pensionifondide hulka kolme kõige odavama tasuga pensionifondid, mille varadest investeeritakse vähemalt 75% aktsiatesse. “Loosimise korda tuleb muuta. Pika kogumisperioodiga noored peaksid k...
Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku ja -nõukogu rollide erinevused
Eesti seaduste järgi peab igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, olema määratud töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnavoliniku valimise võimalus tuleb anda töötajatele juhul, kui organisatsioonis tegutseb rohkem kui kümme inimest. Töökeskkonna nõukogu peab tegutsema organisatsioonis, kus on 1...
Testi end: raamatupidamise aastaaruanne ja taksonoomia
Majandusaasta aruannete koostamise ja esitamise hooaeg on ammu juba alanud, seda muidugi neil, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga. Aasta algusest alates on selleks nüüd aega oma kuus kuud, tundub olema piisavalt, aga lõpuks kipub ikka kiireks minema. Toimetus on koostanud testi, mille lahe...
RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 7. nädal/2019
Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord Jõustus 15.02.2019 Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse ...
Füüsilise isiku residentsuse määramise juhend
Maksukorralduse seaduse § 15 lg 1 alusel annab maksu- ja tolliamet välja juhendi füüsilise isiku residentsuse määramiseks. The post Füüsilise isiku residentsuse määramise juhend appeared first on RMP.ee.
On aeg üle vaadata ettevõtte IT-lepingud
Isikuandmete kaitse regulatsioonides on tunda tormituuli, mille tõenäosus mõjutada nii Eesti kui ka teiste Euroopa ettevõtete igapäevast elu-olu on aina realistlikum. Isikuandmete piiriülene liikumine ehk edastamine on teema, mis on pahatihti jäänud vaeslapse rolli. isikuandmete edastamiseks ei o...
Õigus olla unustatud – aga ainult Euroopa Liidus
Õigus olla unustatud on raskelt välja võideldud õigus, mis võimaldab inimesel oma andmed vähemalt mingis ulatuses erinevate töötlejate süsteemidest kustutada. Hiljuti ilmunud seisukoht võib aga kõik senised pingutused sisuliselt nullida, kui eurooplaste andmed asuvad väljaspool Euroopa domeene. T...
Abikaasa nõusolek osaühingule kuuluva kinnisvara müümisel
Küsimus: abielu jooksul asutatud osaühingule kuuluva kinnisvara müümisel ei küsitud ühe abikaasa nõusolekut. Kas oleks pidanud nõusolekut küsima? Kas peab kinnisvara müügist saadud tasu jagama abikaasade vahel? The post Abikaasa nõusolek osaühingule kuuluva kinnisvara müümisel appeared first on R...
Hoia töökeskkond puhas ka pärast vahetuse lõppu
Töötaja töötas puidutöötlemisettevõttes öövalvurina. Õhtul tööle asudes läks töötaja tegema oma vahetuse esimest kontrollkäiku. Ühel hetkel komistas töötaja käiguteel olnud puitprussi otsa ja kukkus põrandale. Kukkumisel pani töötaja instinktiivselt ette vasaku käe ja kukkus käe peale, murdes tei...
Korraga saab registreerida ettevõtte, käibemaksukohustuse ja töötajad
Äriregistri ettevõtjaportaalis saab nüüdsest uue ettevõtte asutamise käigus registreerida loodav isik kohe ka käibemaksukohustuslaseks ning anda teada sinna tööle asuvad inimesed. The post Korraga saab registreerida ettevõtte, käibemaksukohustuse ja töötajad appeared first on RMP.ee.
Majandusaasta aruande periood muutmine
Ettevõtte põhikirjas on kehtiv majandusaasta periood 01.01.-31.12. Käesolevast aastast soovime selle muuta ja uus periood oleks 01.05-30.04. Kas saan õigesti aru, et kui praegu muuta põhikirjas majandusaasta perioodi, siis 2018. a aruanne tuleb esitada ikka 01.01.-31.12.2018 ja uus aruanne 01.01....
Majandusaasta aruanne kui ettevõtte esindusdokument
Käes on aeg, kus enamikel äriühingutel, sihtasutustel ja mittetulundusühingutel on koos kalendriaastaga lõppenud ka majandusaasta ning tuleb hakata koostama järjekordset majandusaasta aruannet. On oluline meeles pidada, et majandusaasta aruanne on avalik dokument, mis tähendab, et ka ettevõtte es...
Ma ei viitsi tööle minna!
Suure tõenäosusega on mitmed meist kas oma mõttes või sõnadega tunnistanud, et ma ei viitsi tööle minna. Selle põhjuseks võib olla lihtsalt füüsiline väsimus. Vahel aga inimlik tüdimus. Tüdimus reeglitest ja rutiinist. Töötaja on oluliselt efektiivsem ning rahulolevam kui ta saab võimaluse korral...
Rahavoo aruanne – eesmärgid ja esitusviis
Rahavoo aruanne on raamatupidamise aastaaruande osana üks põhiaruannetest. Sarnaselt kasumiaruandega on tegemist perioodi, mitte seisundi aruandega. Rahavoo aruannet tuleb koostada kõigil raamatupidamiskohustuslastel, kellele ei ole antud mittekoostamiseks eriõigusi. The post Rahavoo aruanne – ee...
Hoia gripihooajal enda ja teiste tervist!
Küsimus: liikvel on eriti ohtlik A gripp, mis pidi väga raskete tagajärgedega olema. Millised töötajad on eriti ohustatud ja kuidas gripist hoiduda? The post Hoia gripihooajal enda ja teiste tervist! appeared first on RMP.ee.
Aitame tudengit! Raamatupidaja rahuolu oma töötasuga
Kristina Grebtsova on Tallinna tehnikaülikooli majandusarvestuse bakalaureuseõppe tudeng, kes on kirjutamas oma lõputööd teemal "Raamatupidajate töötasu rahulolu Eesti tööturul". The post Aitame tudengit! Raamatupidaja rahuolu oma töötasuga appeared first on RMP.ee.
Hotelli- ja spaatöötajate tervisealased väljakutsed
Hotellide ja spaade töökeskkonna turvalisuse parendamiseks on olulised juhendamine ja väljaõpe, riskide hindamine nii ettevõtte- kui indiviiditasandil ning töötaja väärtustamine ja hoidmine. The post Hotelli- ja spaatöötajate tervisealased väljakutsed appeared first on RMP.ee.
Kas julged kasutada sulle antud võimu?
Võimupositsioonil olla ning seal võimu adekvaatselt kasutada ei pruugigi olla alati lihtne. Seetõttu tasubki alati silmas pidada, miks sulle see võim tegelikult antud on - kas selleks, et ravida oma lapsepõlvehaavu, saada võimu kasutamisest mingit sisemist rahuldust või et muuta oma meeskond eduk...
Andmete kaitse, kui toimub kokkuleppeta Brexit
Kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust kokkuleppeta, muutub ta mittepiisava andmekaitsetasemega riigiks. Isikuandmete eksportijale tähendab see täiendavate kaitsemeetmete kasutuselevõttu, et kaitsta Ühendkuningriiki edastatud isikuandmeid. The post Andmete kaitse, kui toimub kokkuleppeta Brex...
Maamaksuteade ja maamaksu tasumine
Maamaksuteade Maksuhaldur on saatnud kõigile maaomanikele e-maksuametisse/e-tolli maamaksuteated tasuda tuleva maamaksu kohta ning teavitanud sellest kas meili või telefoni teel. Inimestele, kelle e-posti aadressi ega mobiiltelefoni numbrit meil ei ole, saadeti maamaksuteate postiga. Kui pole maa...
Teenustasule käibemaksu lisamine
Eesti käibemaksukohustuslane ettevõte pakub juriidilist nõustamisteenust (lennukompensatsioonide vaidlused) piiriüleselt, nt Soome eraisikule. Kompensatsioon kantakse ettevõtte Eesti pangakontole, millest ettevõte peab kinni oma teenustasu ja ülejäänud kannab edasi Soome eraisikust kliendile. Tee...
Tööturul ei ole lihtsaid lahendusi
Kui Eesti tööhõive ületas eelmise majandusbuumi ajal saavutatud tipu juba aastaid tagasi, siis nüüdseks on ka töötus langenud pea sama madalale kui 2008. alul. Kuigi tööjõunappus pärsib majanduskasvu ja seab ettevõtted raskesse olukorda, ei pruugi suurem hulk välistööjõudu oodatud õnne õuele tuua...
RMP.ee maksuskoop 18.-24. veebruar
Eesti riik on kulukas ja Eesti riik on kallis. Ta on kulukas kodaniku rahataskule ja ta on kallis kodaniku südamele. Lennart Meri Möödunud nädalavahetus oli spordihuvilistele emotsioonide rohke, mis päädis  juubeldamisega rallisportlaste saavutuse üle. Valisime laulu, mis esindab Eestit Eurovisio...
Äriühingu omakapitali väljamaksete maksustamine füüsilise isiku tasemel
Füüsilisest isikust investori tasemel ei maksustata äriühingu omakapitali väljamakse seda osa, mis on äriühingu poolt maksustatud või mida äriühing maksab tulumaksuga maksustatud kasumiosa arvel. Seega, kui saadud väljamakse hulgas on äriühingu tasemel maksustatud osa, siis seda osa füüsiline is...
Täienda end majandusarvestuse, finantsanalüüsi ja maksunduse täiendkoolitustel
Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse instituut (küll alates 2017. aastast ärikorralduse instituudi koosseisus) on aastast 1998 edukalt korraldanud majandusarvestusalaseid koolituskursusi. Kursused on suunatud eri tasemetele – algajatele, kel arvestusvaldkonna teadmised puuduvad või on väga ...
Maa on väljas valge, aga tööjõuturul on lämmatavalt kuum
Tööandjate tööjõutermomeeter oli eelmise aasta viimases kvartalis 33 plusskraadi, sama mis kvartal varem - jätkuvalt kuum. Tööjõutermomeeter võtab arvesse töötute ja vabade ametikohtade arvu ning tööandjate hinnanguid sellele, kui suur probleem tööjõuturul parajasti on. The post Maa on väljas val...
Kasutud rakendused ja failid võivad koguda teie kohta infot
Ülemaailmsel isikuandmete kaitse päeval, jagas andmekaitse inspektsioon soovitusi, kuidas nutiseadmed ebavajalikust puhastada, et oma privaatsust veelgi enam kaitsta. Oluline on aeg-ajalt üle vaadata, millist aegunud ja mittevajalikku infot hoiavad alles kodused nutiseadmed, sest kõik üleliigne v...
Fazer Eesti AS võtab tööle RAAMATUPIDAJA
Otsime raamatupidajat, kes korraldab Fazer Eesti AS ja Fazer Food OÜ raamatupidamist. Peamisteks tööülesanneteks on ostuarvete töötlemine, hankijatele maksete tegemine, statistikaaruannete esitamine jpm. --Asukoht: TallinnKonkursi tähtaeg 20.02.2019 The post Fazer Eesti AS võtab tööle RAAMATUPIDA...
Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?
Ebapiisav või ebakorrektne intellektuaalomandit puudutavate küsimuste reguleerimine viib poolte vahel arusaamatuste ja ka vaidlusteni nii töötaja ja tööandja vahelises suhtes kui ka tööandja suhetes partneritega, kellega ta intellektuaalomandit puudutavaid kokkuleppeid sõlmib. The post Mida peab ...
Estonian Plywood AS pakub tööd RAAMATUPIDAJALE
Sinu töö sisuks on ettevõtte majandustehingute kajastamise majandusarvestuse infosüsteemis, raamatupidamise andmetel põhinevate aruannete koostamine, töötasuarvestus jpm.--Asukoht: JõgevamaaKonkursi tähtaeg 24.02.2019 The post Estonian Plywood AS pakub tööd RAAMATUPIDAJALE appeared first on RMP.ee.
Aasta maksutulu oli oodatud mahus
Möödunud aastal tasuti keskvalitsuse makse 0,4 protsenti rohkem, kui riigieelarvega aastaks kavandati. Maksutulu kasvas 8,7 protsenti võrreldes 2017. aastaga. The post Aasta maksutulu oli oodatud mahus appeared first on RMP.ee.
Palga ja muude tasude deklareerimine Soomes alates 01.01.2019. Tulorekisteri
Alates 1. jaanuarist 2019 on Soomes kasutusel riiklik elektrooniline register Tulorekisteri. Registri eesmärk on palga, erisoodustuste, hüvitiste ja muude tasudega seotud info kogumine ja vahendamine erinevatele Soome ametiasutustele, kellel on seadusest tulenev õigus seda infot kasutada. The pos...
Mis ootab ettevõtjaid ees seoses Brexitiga?
Kaubanduskojas toimus Brexiti teemaline infotund, mille käigus jagas toimuva osas informatsiooni Eesti suursaadik Suurbritannias, pr. Tiina Intelmann. Kuigi Suurbritannia lahkumise kuupäev on juba 29. märts, siis pole selge isegi see, kas toimub ilma leppeta lahkumine (hard Brexit) või leppega la...
Pankrotiseaduses on mitmed põhimõtted muutumas
Justiitsministeeriumil on väljatöötamisel mitmed pankrotiseaduse muudatused (toimik 18-1367), mille eesmärk on muuta pankrotimenetlused kiiremaks, kulutõhusamaks ja läbipaistvamaks. Kokku on käsitlusel 15 teemat, neist olulisematest lühidalt allpool. Maksejõuetusinstitutsiooni loomine Eestis raug...
Intervjuu Mart Nõmperiga: Uku juurutamine Rödl & Partner OÜs
Kuidas Uku kasutuselevõtt sujus, millised olid väljakutsed ja õppetunnid? Oma värsket kogemust ja mõtteid jagab Rödl & Partneri Eesti juht vandeaudiitor Mart Nõmper. The post Intervjuu Mart Nõmperiga: Uku juurutamine Rödl & Partner OÜs appeared first on RMP.ee.
Avalikul kooli üritusel pildistamist isiklikul otstarbel ei saa keegi ära keelata
Andmekaitse Inspektsioon soovitab suhtuda kriitiliselt mitteametlikesse väljaütlemistesse seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulevate keelamistega. Kahjuks on sellel teemal levimas väärinfot, mis külvab asjatult paanikat. Andmetöötluspõhimõtted ja sellest tulenevad nõuded pole põhimõttelisel...
Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamisest saadud tulu deklareerimisest 2018. aastal
Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamise ja residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis deklareerimise reeglid on sätestatud tulumaksuseaduse § 37 lg 8–10. The post Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamisest saadud tulu deklareerimisest 2018....
Testi end: puhkuste ajakava koostamine
Puhata ja mängida tahab igaüks. Kui palju parasjagu ühes üht või teises teist on, jääb igaühe enda otsustada, aga et puhkama peab, see on tõsi. Et kõik saaks puhatud ja samal ajal ka töö tehtud, tuleb puhkused panna kavasse, mille kokkupanekul võiks tööandja arvestada töötajate soovidega, mis on ...
Eskaro AS pakub tööd PEARAAMATUPIDAJALE
Peamised tööülesanded: igapäevase raamatupidamisarvestuse korraldamine ja teostamine, tagades tööülesannete õigeaegse ja efektiivse täitmise, perioodiliste finants- ja juhtimisaruannete koostamine ettevõtte juhtkonnale ja grupile, aastaaruande koostamine ja suhtlemine audiitoritega jpm.--Asukoht:...
RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 6. nädal/2019
MÕÕTMINE Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis Jõustus 11.02.2019 Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning ...
Liviko AS pakub tööd MAJANDUSARVESTUSE SPETSIALISTILE
Peamised tööülesanded: AS Liviko grupi ettevõtete finantsmajandusliku tegevuse analüüs, ettevõtte juhtkonna toetamine regulaarse aruanduse ja ad-hoc analüüsidega, eelarvete koostamine jpm.--Asukoht: TallinnKonkursi tähtaeg 25.02.2019 The post Liviko AS pakub tööd MAJANDUSARVESTUSE SPETSIALISTILE ...
Maakondade järeleaitamine Tallinnale – kas lootusetu ülesanne?
Elatustasemete erinevus Tallinna ja ülejäänud Eesti vahel ei ole vähenenud Elu Eesti väikelinnades, külades ja maakohtades paraneb. Kui ma mõtlen ajale 15-20 aastat, või isegi 10 aastat tagasi, on palju muutunud. Mõnes kohas rohkem, mõnes vähem. Ühest küljest on selle taga suuremad võimalused, mi...
Hiina pürgib tehisintellekti arendamises liidriks
Tehisintellekti (artificial intelligence – AI) tehnika võib selle rakendajale eduka juurutamise korral erakordse konkurentsieelise anda, käsitlevad maailma suurimad arenenud riigid tehisintellekti arendamist kui ühte enda peamist rahvusvahelise konkurentsivõime parandamise strateegiat. Hiina on a...
Vanemate vabatahtlik lume rookimine lasteaia katuselt
Küsimus: lasteaed kutsus vanemaid appi katuselt lund rookima. Kas vanemad võivad sellist tööd teha või on see liiga ohtlik? The post Vanemate vabatahtlik lume rookimine lasteaia katuselt appeared first on RMP.ee.
Osalise töövõimega töötaja lisapuhkus
Küsimus: üleriigilise tervishoiutöötajate kollektiivlepinguga antakse ettevõttes töötajatele korralist puhkust 28 kalendripäeva ja lisapuhkust 5 päeva aastas. Osalise koormusega töötajatele vähem lisapuhkust jne. Osalise töövõimega töötajatel, kes töötavad osakoormusega on riigi poolt määratud põ...
Muudatus lähetusega seotud sõidukulude maksuvabal hüvitamisel
Maksuhaldur on muutnud oma varem esitatud seisukohta sõidukulude maksuvabal hüvitamisel lähetuse ühendamisel puhkusega. Kui töötaja puhkuse ajal lähetuskohta minek/tulek tööandjale sõidukulu ei suurenda, siis erisoodustust ei teki. Kui sõidukulu suureneb, siis on tööandjal õigus sõidukulu maksuva...
Näpunäited iga tööstusomandi liigi kohta
Tööstusomand (industrial property) on üks intellektuaalse omandi liik. Intellektuaalne omand tähistab õigusi loometegevuse tulemusele, siis tööstusomand on õiguste kogum, mis kaasneb tööstusomandi objektiga.  The post Näpunäited iga tööstusomandi liigi kohta appeared first on RMP.ee.
Näpunäited iga tööstusomandi liigi kohta
Tööstusomand (industrial property) on üks intellektuaalse omandi liik. Intellektuaalne omand tähistab õigusi loometegevuse tulemusele, siis tööstusomand on õiguste kogum, mis kaasneb tööstusomandi objektiga.  The post Näpunäited iga tööstusomandi liigi kohta appeared first on RMP.ee.
Kasuta isikukaitsevahendeid ka lihtsatel töödel
Ettevõttes kaks aastat tööl olnud ehitustöötajat oli juhendatud tööd õigesti ja ohutult tegema ning talle oli antud nõutavad isikukaitsevahendid. Ehitustöötaja läks ilma ohutusrakmete ja kiivrita ehitusjärgus eramaja katusele, et sealt lumi alla lükata. Katusel oli lume tõttu libe. Töötaja libise...