Uued Systane Complete nanotehnoloogiaga silmatilgad
Apteekidesse on jõudnud uued, innovatiivsed SYSTANE® COMPLETE niisutavad silmatilgad. Tootes on kasutusel meie kõige uuem nanotehnoloogia silmade libestamiseks ja niisutamiseks, mis annab parema silma pinna katmise.
Hierarhia tingib kiusamise
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president Iivi Luik kinnitab, et töökiusamise juhtumitest on kutseliitu teavitatud läbi aastate.
Riik eraldab EPS-ile raha tarkvaravajaduste analüüsiks
Toetuse andmise eesmärk on jõuda IT-lahendusteni, mis oleksid senisest kasutajasõbralikumad ja toetaks perearste nende igapäevatöös.
EMA hindab ranitidiini preparaatide andmeid
Euroopa ravimiamet (EMA) alustas ranitidiini preparaatide andmete ülevaatamist, kui selgus, et mõnest seda toimeainet sisaldanud ravimist leiti N-nitrosodimetüülamiini (NDMA).
Kliinikum võtab läbipõlemise teemat tõsiselt
Meedikute vaimne tervis hääbub töömahu all
Tohutu töömaht ja hägusad vastutuse piirid tekitavad haiglatöötajates palju stressi ning seda tajutakse ka tagakiusamisena. Läbipõlemine on kerge tulema, ent vaimse tervise tugisüsteemid on puudulikud.
Insuldipatsiendi raviteekonna parandamiseks esitati 6 projekti
Esmaspäevani sai haigekassale esitada taotlusi uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja testimiseks insuldipatsiendi raviteekonna korralduses.
Vaimset tervist ravitakse pere- ja eriarsti koostöös
Veel 50 aastat tagasi raviti vaimse tervise probleeme psühhiaatriahaiglas. Seal veedeti ikka kuid. Nüüd toimub ravi peamiselt tööjaotusena perearstide ja eriarstide vahel, kirjutab Eesti Psühhiaatrite Seltsi president Andres Lehtmets.
Valvere: enam kui pooled vähihaiged saab täiesti terveks ravida
Vähiravi edukuse võti on haiguse varane avastamine. Vähiliidu esindajad loodavad, et liitumine maailma vähideklaratsiooniga suudab ka Eesti ühiskonda vähi ennetamise ja varase avastamise tähtsust mõistma panna.
Mis on viinud esmatasandi kriisini?
Eestis on hakatud rääkima perearstiabi kriisist olukorras, kus esmatasandit on aastakümneid tugevdatud või vähemalt on selle tugevdamise vajadusest rääkinud kõik tervishoiuvaldkonna tipud ja tervishoiupoliitilised dokumendid, kirjutab Lõuna-Eesti Haigla juhatuse liige Arvi Vask.
SKA uuring tuvastas anomaalia puuete määramisel
Sotsiaalkindlustusamet kahtlustab mitmeid arste teadlikus valediagnoosimises.
90%-l Eesti "habraste luude" haigetest on I tüüpi kollageeni mutatsioon
(OI) ehk “habraste luude haiguse” peamiseks sihtmärgiks I tüüpi kollageen.
Aastaga on NIPT testi teinud 10% Eesti sünnitajatest
Täitus aasta, mil loote kromosoomhaiguste riski hindav NIPT testi hakati Eestis kohapeal tegema ja see on kättesaadav kõigis maakondades.
Kriis meditsiinikorralduses on käes
Aastaid on räägitud lähenevast kriisist meditsiinikorralduses, kõik märgid näitavad, et see on nüüd saabunud, kirjutab Tõstamaa perearst Madis Veskimägi.
Kümme meedet üldise vaktsineerituse saavutamiseks
Euroopa Komisjon ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andsid ülemaailmse vaktsineerimisele keskenduva tippkohtumise järel omapoolsed soovitused vaktsiinennetatavate haiguste ning väärinfo leviku peatamiseks.
Toomsoo kasutas uudset meetodit Parkinsoni tõve diagnoosimisel
Neuroloog Toomas Toomsoo kaitseb oktoobris filosoofiadoktori kraadi. Tema väitekiri käsitleb transkraniaalset aju ultraheli uuringut Parkinsoni tõve haigetel.
TÜ hakkab arendama patsiendiohutuse uurimiskeskust
Tartu Ülikool hakkab Euroopa Komisjoni rahastusel arendama patsiendiohutuse uurimiskeskust.
Materjalitehnoloogia revolutsioon meditsiinisektoris - fookuses HAI*
SleepAngel meeskond Pärnus on teinud globaalselt innovatsioonivaeses valdkonnas revolutsiooni - haiglate pehmed pinnad on saanud hooldatavateks sarnaselt kõvade pindadega, kasutajamugavuses mitte kompromisse tehes.
Orgse: patsiendiohutuskultuuri pole Eestis veel jõudnud tekkida
Täna, 17. septembril, tähistatakse rahvusvahelist patsiendiohutuse päeva. Intervjuus Meditsiiniuudistele tõdeb Pärnu haigla kvaliteediteenistuse juhataja doktor Teele Orgse, et Eestis pole patsiendiohutuskultuuri jõudnud veel tekkida.
Patsiendiohutus on terviseprioriteet
17. septembril tähistatakse esmakordselt ülemaailmset patsiendiohutuse päeva, et tõsta teadlikkust tervishoius esinevatest välditavatest ravivigadest ning nende ennetamise võimalustest.
Täna tähistatakse esmakordselt ülemaailmset patsiendiohutuse päeva
Täna, 17. septembril tähistatakse esmakordselt ülemaailmset patsiendiohutuse päeva. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust tervishoius esinevatest välditavatest ravivigadest ning nende ennetamise võimalustest, et muuta tervishoidu patsientidele turvalisemaks.
Kombineeritud ravi vähendab oluliselt kardiovaskulaarset riski
Euroopa Kardioloogide Selts (ESC) avaldas uued krooniliste koronaarsündroomide ravijuhised, milles täiesti uueks aspektiks on uuema põlvkonna antikoagulandi rivaroksabaani kasutamine, kirjutab PERHi kardioloogiakeskuse teadusjuht prof Margus Viigimaa.
KT uuringute arv on kümne aastaga kahekordistunud
Eestis on kompuutertomograafiliste uuringute arv kümne aasta jooksul kahekordistunud, mis tähendab ka elanikkonna kiirgusdoosi olulist suurenemist.
Täna lehes: Töökius ja stress närivad vaimu
Tohutu töömaht ja hägusad vastutuse piirid tekitavad haiglatöötajates palju stressi ning seda tajutakse ka tagakiusamisena, saab lugeda tänase paberlehe kaaneloost.
Meditsiiniuudised 17.09.2019
PILDID: Kardioloogia tulipunkt
Möödunud nädalal toimunud konverents "Kardioloogia tulipunkt 2019" oli pühendatud enamlevinud kardioloogilisele probleemile - kodade virvendusarütmiale.
Vaata nimekirja: 77 parimat perearstipraksist
Eesti Perearstide Seltsi on reastanud 77 parimat perearstipraksisele üle Eesti.
Üks lahendus perearstikriisis: töö võtab üle haigla
Kriisist perearstisüsteemis on räägitud kümme aastat. Nüüd tunnistavad ametnikud, et olukord läheb lähiajal veelgi hullemaks.
PILDID: Reedel allkirjastati maailma vähideklaratsioon
Eesti peaminister Jüri Ratas, Rahvusvahelise vähivastase võitluse liidu (UICC) juht Cary Adams ja Eesti Vähiliidu nõukogu esimees Vahur Valvere allkirjastasid reedel vähiliidu eestvedamisel maailma vähideklaratsiooni.
EHAS korraldab haiglaapteekrite pädevuse hindamist
Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS) korraldab regulaarselt haiglas töötavate proviisorite ja farmatseutide pädevuse hindamist. Sellel aastal on pädevuskategooria taotlemise ning dokumentide esitamise tähtajaks 14. oktoober.
90% ärevushäiretest on ravitavad
Suurem osa ärevushäiretest on ravitavad, kuid abi otsimiseks on vaja esmalt probleemi teadvustada, tõdeb peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.
GSK vaktsiiniuuringutes osales mullu 3200 Eesti patsienti
Ravimifirma GlaxoSmithKline Eesti kliinilistesse uuringutesse oli mullu kaasatud üle 3000 Eesti patsiendi. Kuidas uuritud vaktsiinid toimisid, veel öelda ei saa.
Alkoholi liigtarvitamise nõiaringi võivad sattuda ka meedikud
Mitmed töökohaga seotud tegurid, mis võivad viia alkoholi liigtarvitamiseni, on omased ka meditsiinivaldkonnale.
Hemofiiliaühing soovib luua kompetentsikeskuse
Hemofiiliaühingus on arutlusel haiglateülese kompetentsikeskuse loomine, mis parandaks oluliselt patsientide üldist heaolu ja juhendamist seoses uute ravimitega.
Vähivastases võitluses on nii rahulolu kui ka puudujääke
Vähivastane võitlus on hetkel tervikuna Eestis rahuldavas seisus, kuid on tegevusi, millega rahul olla ei saa, ütles Eesti Vähiliidu president Vahur Valvere.
Kiik: Eesti vähideklaratsiooniga ühinemine saadab maailmale tugeva sõnumi
Täna Eesti Vähiliidu korraldatud teaduskonverents ja sellele järgnev heategevuskontsert ja vastuvõtt on pühendatud Eesti ühinemisele maailma vähideklaratsiooniga.
Ravimitootjad ja arstid uuendasid lepet suhete läbipaistvuseks
Eesti Arstide Liit ja rRavimitootjate Liit uuendasid ühisdeklaratsiooni, mis on aluseks ravimitootjate ja meditsiinikogukonna vahelistele koostööpõhimõtetele ja läbipaistvatele suhetele.
Noorukite söömishäirete omapärad
Noorukite puhul saab rääkida eelkõige kahte liiki söömishäiretest: buliimiast ja anoreksiast. Söömishäired saavad enamasti alguse 15ndast eluaastast, järjest rohkem esineb noormeeste söömishäireid, kirjutab Anne Kleinberg, Tallinna Lastehaigla vaimse tervise keskuse juht.
WHO vaktsiinivastasusest: oleme jõudnud kriitilisse punkti
Täna Brüsselis toimuva maailma esimese üleilmse vaktsineerimisteemalise tippkohtumise eesmärk on aidata kaasa vaktsiinennetatavate haiguste leviku peatamiseks ning takistada vaktsiinide kohta eksitava teabe levikut maailmas.
TÜK patsientide nõukotta on üle ootuste palju kandidaate
TÜ Kliinikum esitas juulikuus üleskutse kandideerida patsientide nõukoja liikmeks. Tähtajaks, 1. septembriks, oli haiglale laekunud rohkem sooviavaldusi kui julgeti loota.
Sotsiaalse katastroofiga ähvardav seadus jõustub ikkagi
Pikk kirjavahetus sotsiaalministeeriumi ja hooldekodude esindajate vahel pole kevadel tekkinud punnseisu leevendanud: ministeerium jätkab nõudmiste kehtestamist, samal ajal kardavad hooldekodude juhid lähenevat katastroofi.
Siht seatakse terviklikumale raviteekonnale
Haigekassa teeb ettevalmistusi insuldipatsiendi terviklikuma raviteekonna ja tervisetulemi mõõtmise piloteerimiseks Eestis. Mida see tähendab, selgitavad haigekassa eriarstiabi teenuste osakonna juht Tiina Sats ja innovatsioonijuht Kitty Kubo.
Esimesed turundusketi juhitud proviisorapteegid on loodud
Pool aastat enne apteegireformi jõustumist, kui hulgimüüjatele kuuluvad ketid peaksid asuma apteekidest proviisorite kasuks loobuma, Südameapteegi ketti kuuluvate apteekide arv hoopis kasvab.
Beškina: nihked Tallinna Haigla ajagraafikus on paratamatud
Tallinna linnavalitsus arutas sel nädalal Tallinna Haigla ettevalmistustööde hetkeseisu. Abilinnapea Betina Beškina sõnul ollakse valmis selleks, et projekti kõik etapid ei pruugi kulgeda vastavalt esialgsele ajakavale.
Töö tõi esile paradoksi infarktihaigete ravis
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi doktorant Aet Saar leidis oma doktoritöös, et Eestis on ägeda müokardiinfarkti patsientide käsitluses nn riski ja ravi paradoksi.
Jollerit ähvardab tagasinõue haigekassalt
Kevadel sai haigekassa vihje, et Kivimäe perearstikeskuses on suurtes kogustes välja kirjutatud imikute toitesegu, mille hinnast lõviosa hüvitab haigekassa.
EMA uurib, kas Picato võib tekitada nahavähki
Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee alustas nahavähi riski hindamist PICATO (toimeaine ingenoolmebutaat) kasutamisel.
KNK Kliiniku tööjõukulud kasvasid 16%
Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliiniku käive ja kasum mullu kasvasid. Kliinikus tõsteti ka palkasid.
Vaata: sotsiaalkomisjonis räägitakse suitsiidiennetusest
Riigikogu sotsiaalkomisjoni tänane istung ja sellele eelnev seminar otsivad lahendusi suitsiidiprobleemile.
Arstiteaduskonna aastapäeva keskmes on personaalmeditsiin
10. ja 11. oktoobril tähistatakse Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsiga „100 aastat personaalset meditsiini“.