„Keegi ei ole PRIA-t keelanud ega käskinud ega sekkunud PRIA otsustusõigusesse kooskõlas seadusega,“ ütleb maaeluministri nõunik Maido Pajo vastulausena justiitsministri Raivo Aegi ja maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti sõnavõttudele meedias. Loe edasi »
8