Avalikkusele valetav ja ühiskonda lõhestav võrdõigusvolinik Liisa Pakosta ei tohi jätkata sellel ametikohal. Õigupoolest tuleb see vaba ühiskonnaga ühtesobimatu ideoloogiakomissari ametikoht likvideerida, leiab kolumnist Veiko Vihuri. Eesti Vabariigi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametit peab ideoloogiline radikaal ja radikaalne ideoloog. Punkt. See ei ole muidugi mingisugune uudis, sest see ametikoht ongi loodud teatud radikaalsete, ühiskonda lõhkuvate ideoloogiate elluviimiseks, et kellegi silmis edendada „õiglust“ ja luua „paremat“ inimkonda. Aga siiski. ... The p... Loe edasi »
40