Ehitus ja kinnisvara

Ehituses tuleb sageli ette sundolukordi, mille lahendamiseks on vaja lisaks erialastele teadmistele ka kogemusi, nutikust ja teatud määral riskijulgust. Sundolukordade ja keerukate situatsioonide edukal lahendamisel on võtmeisikuks ehituse projektijuht, kellel tuleb sageli kõik oma teadmised ja oskused mängu panna. Loe edasi »