Eestis on Krossi, Tralla ja Tarandi kaasuste näidetel kujunenud välja "poliitiliselt korrektne" seaduse järelvalve ja õigusemõistmise praktika, mis rajaneb ametnike suval ning töötab kehtiva seaduse mõistlikule tõlgendusele vastu. Nii toimib banaanivabariik, mitte õigusriik, märgib Markus Järvi nädalakommentaaris.  Õigusriigi põhimõte on selgelt sätestatud meie põhiseaduses. Selle kohaselt teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Sügavamal tasandil tähendab õigusriigi põhimõte seda, et riigi kodanike üle ei valitse mitte võimulolijate ... The p... Loe edasi »