Kunst

Nõukogude ajal kasutati avaliku ruumi kunstist kõnelemisel sõna monumentaal-dekoratiivkunst. See mõiste oli iseloomulik perioodile, kui tõsteti esile dialektilist mõtlemist: vasturääkivad kategooriad asetati kõrvuti, nende sünteesimine sillutas tee uuele dünaamilisele vaatepunktile. Monumentaalsega rõhutati kunsti esteetilist ja ideoloogilist ulatust ruumis ja ajas (mäluaspekt on monumentide puhul keskne), dekoratiivsega viidati aga kollektiivse ruumikujunduse nõudele (piltlikult öeldes ei saa […] Loe edasi »