1980 – 40 eesti haritlast saatsid ajalehtede Rahva Hääl, Sovetskaja Estonija ja Pravda toimetustele «Avaliku kirja Eesti NSV-st», mis sai tuntuks kui 40 kiri. Loe edasi »