Sotsiaalministeerium pakub oma kodulehel Eesti avalikkusele valgustust homo- ja sooideoloogiliste baasmõistete lahtimõtestamise teel. Muu hulgas selgitatakse Eesti rahvale, et inimene saab mitte ainult oma sugu muuta, vaid tal võib korraga olla ka mitu sooidentiteeti ehk enda tunnetatud sugu. Minnes sotsiaalministeeriumi kodulehele, leiab kohe avalehelt peamenüüst valiku "Eesmärgid ja tegevused". Sel lehel avanevast tegevusvaldkondade loetelust leiab muu hulgas ühe valdkonnana võrdse kohtlemise. Avades seda tegevusvaldkonda tutvustava lehe, esitatakse ministeeriumi tegevuse tutvustamiseks k... Loe edasi »