2017. aasta kevadel pälvis Eesti meedias palju tähelepanu Moskva linna otsus lammutada ligi 8000 nõukogudeaegset korterelamut. Vastuolusid põhjustanud plaani eesmärk on amortiseerunud kortermajad lammutada ja ehitada pea 1,6 miljonile elanikule uued elamispinnad. Modernismiajastul püstitatud kortermajade renoveerimine ja nendega seotud elukeskkonna ümberkujundamine on tegelikult päevakajaline teisteski riikides üle maailma, eriti Ida-Euroopas, kus suure osa elamufondist moodustavad 1960.–1970. aastatel ehitatud nn hruštšovka tüüpi kortermajad. Loe edasi »