Ungern-Sternbergide aadlisuguvõsa kuulus kunagi vanimate hulka Eesti-, Liivi- ja Kuramaal. 1930. aastatel sai Viljandiga seotud perekond Eestis üldiselt tuntuks kui «lendavad Ungern-Sternbergid». Osaliselt pooltõsiselt, osaliselt pilkeliselt. Nimelt sai Heinrich Ungern-Sternbergist era- ja purilennunduse algataja, aga tema naine võitis kurikuulsust oma seitsmemeetrise kukkumisega veoautoga teetammist alla, mille käigus sai neli inimest surma. Loe edasi »