Tallinna linnavalitsuse korraldusega anti Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ülesanne esitada Euroopa Komisjonile taotlus kandideerida 2022. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile ja volitati linnapea Mihhail Kõlvartit 2022. aasta Euroopa rohelise pealinna taotlust allkirjastama. Euroopa rohelise pealinna tiitli taotlemisel hinnatakse linnade panust keskkonna parandamiseks järgmise 12 keskkonnavaldkonna ehk indikaatori alusel: kliimamuutused – leevendamine ja kohandumine, säästev linnaliikuvus, säästev maakasutus, loodus ja elurikkus, välisõhu kvaliteet, müra, jäätmed, vesi, keskkon... Loe edasi »