Seoses peatänavate suure hooldusremondi vajadusega suurenevad teerajatiste korrashoiu kulud lisaeelarvega ligi 1,6 miljoni euro võrra. Lisaks nähakse ette erakorraliste lumeolude ja teede erakorralise puhastamise reserv 400 000 eurot.Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule linna 2019. aasta teise lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt suureneb linnaeelarve kogumaht 1,83 miljoni euro võrra. Teise lisaeelarve vastuvõtmisel kujuneb käesoleva aasta linnaeelarve lõplikuks mahuks 788,9 miljonit eurot. Peamiselt on teise lisaeelarve puhul tegemist linna 2019. aasta eelarves kavandatud ... Loe edasi »