Riigikohtu üldkogu teisipäevase otsusega jäi Harju Maakohtu kohtunik Merike Varusk süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, mis seisnes lugupidamatus ja ebaviisakas suhtumises menetlusosalistesse ning isiku istungisaalist eemaldamises. Loe edasi »