Hoonete energiatõhusus ja sellega tegelemine on Euroopa Liidu üks olulisemaid suundi Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika ellu viimisel. Veebiseminaril kirjeldavad Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestseisuse liikmed Mikk Maivel ja Liina Laas energiamärgiste ja energiamärgiste väljastamise õiguslikke nüansse. Loe edasi »