Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituudi juhtumi uurimiseks moodustatud uurimiskomisjon tuvastas ülikooli reeglite rikkumise, tõendeid pettuse kohta komisjon ei avastanud. Loe edasi »