Ehitus ja kinnisvara

Ehitiste ohutus on tagatud mitme eri meetmega. Vastutus ohutu ehitise ehitamisel lasub peale asjatundlike ja haritud projekteerijate ning ehitajate ka ehitusmaterjalide ja -toodete tootjatel. Lihtne on omaks võtta uskumust: mida kvaliteetsemad on ehituses kasutatavad materjalid ja tooted, seda pikaealisem on ehitis ise. Alati ei lange vastutus puudulike toodete kasutamise eest aga tootjale. Loe edasi »