Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) nõuab Keskkonnaametilt (KeA) Kääpa maastikukaitsealale, sealhulgas metsise elupaikadesse väljastatud lageraielubade viivitamatut peatamist, kuna Riigimetsa Majandamise Keskuse raiekavad lähevad vastuollu Natura 2000 võrgustikku kuuluva looduskaitseala seaduslikult sätestatud eesmärkidega.   Lageraielubasid väljastades on Keskkonnaamet läinud vastuollu EÜ nõukogu direktiividega, mille järgi tuleb Kääpa maastikukaitsealal kui Natura 2000 alal tegevuse kavandamisel hinnata mõju loodusala […] The post Kodanikuühendus nõuab RMK lageraielubade peatamist met... Loe edasi »
1