Majandus ja Äri

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatus otsustas lõpetada erakorraliselt ja ennetähtaegselt ATKO Liinid OÜ-ga sõlmitud läänesuuna avaliku teenindamise lepingu vedaja oluliste lepingurikkumiste tõttu. Loe edasi »