Teise samba vabatahtlikuks muutmist toetab 68% ning vastu on 21% pensionikogujatest. Pensionireformi toetajad on ülekaalus praktiliselt kõigis sotsiaal-demograafilistes gruppides. Samuti on reformi pooldajad ülekaalus peaaegu kõikide erakondade toetajate seas.MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis Turu-uuringute AS 6.-10. septembrini läbi küsitluse pensionireformi teemal, mille raames plaanitakse pensioni teine sammas muuta vabatahtlikuks. Tegemist on praegu kõige esinduslikuma valimiga küsitlusega teise sambaga liitunute seas. Küsitlusele vastas kokku 909 inimest, kes on liitunu... Loe edasi »