Tartu

Selgituseks Tartu Postimehes ilmunud kommentaari «Kas Tartu prioriteet on kirikud?» autorile (Jüri Ginter, TPM 6.9).Tartu teine lisaeelarve, mille maht on 3,1 miljonit eurot, on olemasolevast, peaaegu 205 miljoni euro suurusest eelarvest 1,5 protsenti ning lõviosa sellest moodustavad konkreetsetele projektidele laekunud sihtotstarbelised vahendid, millega on linna eelarve täienenud pärast esimese lisaeelarve kinnitamist. Kuna tegemist on kindla sihtotstarbega tulude ja kuludega, ei vaja need enam mingeid lisaotsuseid. Loe edasi »