Kirjandus

Kas meie tänapäev vajab uut minevikku? Kas üha suurem teadlikkus inimliigi planetaarsest mõjust ja vastutusest, üha täpsemad teadmised planeedi ja elu kujunemisest sunnivad meid ümber hindama senist ajalookäsitlust? Tingimata, vastab Austraalia ajaloolane David Christian, kes pani 1990. aastate alguses aluse uuele suunale ajalooteaduses, mida ta ise nimetab “suurajalooks” (big history). Loe edasi »