Alati leidub arvajaid ja neile kaasa kiitjaid, et prokuratuuril on liialt suur võim, otsustamaks keda läbi otsida, vahi alla võtta või muid kannatusi tekitada ning seejuures tegutseb prokuratuur kontrollimatult. Küllap tuleb kontrolli tugevdada ja isetegevus lõpetada. Järgnevalt püüangi anda ülevaate, kas ja kuidas toimub kontroll prokuratuuri üle ning milles see seisneb.   Loe edasi »