Eestimaa Looduse Fond tänas kaitseväelasi abi eest soode ja märgalade taastamistöödel. Loe edasi »