Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tellitud ja Ernst & Young Baltic AS poolt teostatud puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju uuringust selgus, et metsa- ja puidusektor moodustab 10% kogu Eesti tööhõivest. Metsa- ja puidusektor andis 2017. aastal tööd ligikaudu 59 000 inimesele. Loe edasi »