"Viimane aeg on nüüdisajastada Tallinna kalmistute jäätmemajandus. Kalmistutel olid seni kasutusel ajast ja arust vanad nõukaaegsed konteinerid. Jäätmete liigiti kogumine kalmistutel on sellisel moel üsna võimatu," ütles Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark. Tallinna kalmistutel on olnud pikka aega probleemiks seal tekkivate jäätmete sorteerimine - uued mahutid loovad liigiti kogumiseks paremad võimalused. Eesmärgiks on üksteisest eraldada haudadelt kokku kogutavad biolagunevad (okkad, lehed, oksad jms) ning muud olmejäätmed (küünlatopsid, kilekotid jms). Biolagunevate jäätmete ja... Loe edasi »