SEB Panga korraldatud uuringule Eestis vastanutest ütles 19%, et neil on oma ettevõte, samas kui Lätis ja Leedus kinnitas seda 8% vastanutest.See-eest selgus leedulaste (17% vastanutest) ja lätlaste (14%) vastustest, et tegelikult tegelevad nad eraettevõtlusega sagedamini kui eestlased (6% vastanutest). Ettevõtlusega ei kavatse tegelema hakata 44% leedulastest ning 34% lätlastest ja eestlastest. "Uuringu kohaselt on leedulased ja lätlased ettevõtlikumadki kui eestlased, kuid nad ei pea oluliseks äritegevuse formaliseerimist. Eestlastel on tunduvalt rohkem ettevõtteid, mille üheks põhjuseks ... Loe edasi »