Majandus ja Äri

Merepäästjate esmaabikoolitusel kasutatav grimm ja vigastuste mulaažid ületasid Facebooki arvates lubatava sündsuspiiri. Loe edasi »