Coaching on aina hoogu kogumas – professionaalsete coachi'de arvukuse kasvuga suureneb ka nende inimeste ja meeskondade hulk, kes coaching'u kasu isiklikult kogenud on. Mis on see miski, mis coaching'ule niivõrd võimsa kasuteguri annab? Miks kasutada meeskonna-coaching'ut? Loe edasi »