Tehnoloogia

Euroopa Komisjon avaldas täna uued suunised isikustamata andmete vaba liikumise ja ELi andmekaitsenormide omavahelise mõju kohta. Loe edasi »