14.05.2019 Eesti teadlased hakkavad koos rahvusvaheliste partnerite, Päästeameti ja Tartu Ülikooli võrsefirmaga (ingl spin off) OÜ Positium uurima, kuidas parandada elanike toimetulekut hädaolukordades. Eritähelepanu all on ühiskonna kõige haavatavamad rühmad. Praegusaja maailmas on palju nii inimtekkelisi hädaolukordi – näiteks terroriaktid ja küberrünnakud – kui ka looduslikke hädaolukordi – näiteks metsatulekahjud ja üleujutused. Nendega toimetulekuks on inimesi vaja ette valmistada ja seepärast hakkavad Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased „BuildERSi“ projekti käigus uu... Loe edasi »