"Kuigi arvudest võib jääda mulje, et looduskaitsealune pind on Eestis aastaga oluliselt kasvanud, on tegelikud muutused looduskaitse statistikas olnud väikesed," selgitas Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhtivspetsialist Reigo Roasto.Keskkonnaagentuuri äsja ilmunud ülevaate "Looduskaitse arvudes – 2018" kohaselt on Eestis 2018. aasta lõpu seisuga 3812 kaitstavat loodusobjekti kogupindalaga 1 578 823 hektarit. See moodustab 22 protsenti Eesti pindalast, kui arvestada maismaale lisaks ka Eesti territoriaalmeri koos suurjärvedega Peipsi- ja Lämmijärve ning Võrtsjärvega. Maismaast on loo... Loe edasi »