Eesti

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas vaide Lääne-Harju vllavolikogu otsusega vastu võetud Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule, millega kavandatakse rohevõrgustiku tuumalale kokku 215 parkimiskohaga parklaid. Loe edasi »
125